Dotacja unijna - iAML

Bezstronny audyt AML to większe bezpieczeństwo

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych, oferujemy naszym klientom praktyczne wsparcie.

Dokładamy starań, żeby proponowane przez nas rozwiązania były skuteczne, czyli gotowe do wdrożenia, łatwe w codziennym stosowaniu i przyspieszające procesy AML compliance. Dbamy też o to, żeby były bezpieczne od strony prawnej, finansowej i technicznej, czyli m.in. chroniły instytucję obowiązaną w razie kontroli, minimalizując ryzyko kar.

Usługi kontroli / audytu AML świadczone przez naszych ekspertów i współpracującą z nami kancelarię prawną są zawsze spersonalizowane – dopasowane do konkretnej instytucji obowiązanej, w tym jej uwarunkowań biznesowych, produktów oraz sektora.

Działamy elastycznie, żeby spełnić oczekiwania każdego indywidualnego klienta. Zależnie od zdefiniowanych potrzeb, zapewniamy kompleksowe wsparcie lub jednorazowe doradztwo dotyczące obowiązków AML.

Audyt AML – Kontrola AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Audyt AML

Weryfikacja zgodności działania instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz z praktycznymi rekomendacjami wynikającymi z kompleksowego audytu AML. Obejmuje m.in.:

  • weryfikację dokumentów oceny ryzyka oraz procedur wewnętrznych, personalizację dokumentów i sugestie dotyczące niezbędnych korekt oraz uzupełnień,
  • analizę faktycznych obowiązków AML ciążących na danej instytucji obowiązanej wraz ze wskazaniem sposobów ich wykonania.
Usługi prawne AML – Doradztwo AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Doradztwo prawne AML

Audyt AML możemy uzupełnić o usługi prawne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego oraz szybsze i sprawniejsze prowadzenie bieżących spraw z klientami i organami kontroli, w tym:

  • opracowanie systemu i procesów compliance w zakresie AML dostosowanych do specyfiki konkretnej instytucji obowiązanej,
  • przygotowanie zapytań interpretacyjnych do GIIF,
  • przygotowanie do kontroli AML i wsparcie przy działaniach pokontrolnych.

Zaufali nam