Dotacja unijna - iAML

Komplet list sankcyjnych wskazanych przez GIIF

Instytucje obowiązane są zobligowane do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na listach sankcyjnych, ponieważ stanowią one zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Automatyczne przeglądanie list sankcyjnych

 • Polska lista sankcyjna dotycząca przeciwdziałania wspieraniu agresji i ochrony bezpieczeństwa narodowego – stworzona na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 • Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 120 Ustawy AML – stworzona i aktualizowana na podstawie decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające.
 • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ) – lista na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi.
 • European Union Consolidated Financial Sanctions List (EU) – lista podmiotów związanych z działalnością terrorystyczną objętych sankcjami finansowymi na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej.
 • Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HMT) – lista osób, które obecnie podlegają sankcjom finansowym za domniemany udział w działalności terrorystycznej w Wielkiej Brytanii.
 • OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List) – lista podmiotów opracowywana przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu.
 • OFAC Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists).
 • Lista sankcji sektorowych: Rosja – dotyczy sankcji gospodarczych nałożonych na podmioty i osoby fizyczne w oparciu o informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, z późniejszymi zmianami.
 • Lista sankcji sektorowych: Białoruś – dotyczy sankcji gospodarczych nałożonych na podmioty i osoby fizyczne w oparciu o informacje zawarte Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi, z późniejszymi zmianami.
 • Lista sankcji sektorowych: Korea Północna – dotyczy sankcji gospodarczych nałożonych na podmioty i osoby fizyczne w oparciu o informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, z późniejszymi zmianami.
 • Lista osób i podmiotów powiązanych w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka – stworzona i aktualizowana na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka.
 • Lista osób i podmiotów powiązanych wskazanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku – lista ta jest aktualizowana ręcznie w zgodzie z treścią art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.
 • Netherlands Police Nationale Opsparingslijst (Wanted).
 • Dutch National Sanctionlist Terrorism.
 • Australian DFAT Sanctions List.
 • Canada Special Economic Measures Act Sanctions.
 • Swiss SECO Sanctions/Embargoes.
 • Kyrgyz FIU National List.
 • US Denied Persons List.
 • French Freezing of Assets.
Codzienna aktualizacja list AML

Codzienna aktualizacja

Listy sankcyjne obejmują ponad 26 tysięcy uporządkowanych i unikalnych rekordów, które codziennie rano są aktualizowane przez pobieranie danych z ogólnodostępnych list sankcyjnych, a następnie umieszczane na platformie list restrykcyjnych iAML.

Weryfikacja list AML online – Pliki do pobrania

Wyszukiwanie online

Analiza odbywa się przez automatyczne przeszukanie list sankcyjnych. W razie wyszukania osób i podmiotów, użytkownik otrzymuje alert. Wynik jest możliwy do pobrania w formacie pdf. Całą bazę można pobrać w plikach csv, xls, xml, json.

Wyszukiwanie aliasów i nazw

Wyszukiwanie nazw i aliasów

Podmioty np. z krajów arabskich często używają nazw różniących się od zapisu urzędowego. Zastosowanie aliasów pozwala znaleźć osoby znajdujące się na listach sankcyjnych, mimo iż występują tam pod innymi nazwiskami.

Własne białe i czarne listy klientów

Własne zestawienia

Z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników programu analitycznego iAML, dla jego użytkowników została opracowana funkcjonalność polegająca na tworzeniu własnych czarnych i białych list osób oraz podmiotów.

Wygodne i szybkie wyszukiwanie na listach sankcyjnych

Aplikacja webowa – Listy sankcyjne – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Dostęp do list sankcyjnych przez przeglądarki internetowe to idealne rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w plikach xls, xml, csv i json. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.

Interfejs API – Listy sankcyjne – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API, listy sankcyjne można łatwo zintegrować z innymi systemami stosowanymi w firmie klienta. Użytkownik dzięki temu oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego własne systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.

Zaufali nam