Dotacja unijna - iAML

Branże podwyższonego ryzyka

Status podwyższonego ryzyka jest nadawany podmiotom na podstawie m.in. rodzaju prowadzonej działalności oraz typu oferowanych produktów i usług. Informacje te są odzwierciedlone w kodach PKD składających się z 4 poziomów: dział, grupa, klasa i podklasa.

Instytucje obowiązane muszą zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec firm i instytucji o statusie podwyższonego ryzyka. Dlatego tak ważne jest szybkie i poprawne zidentyfikowanie tych branż, usług i produktów. Pomaga w tym automatyczna weryfikacja z użyciem listy PKD podwyższonego ryzyka.

Lista PKD podwyższonego ryzyka

  • Lista PKD podwyższonego ryzyka od iAML została stworzona na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów zamieszczonych w krajowej ocenie ryzyka AML.
  • Baza zawiera identyfikatory PKD, które odnoszą się do segmentów rynku o wyższym ryzyku wystąpienia sytuacji podejrzanych i naruszających przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Branże zostały sklasyfikowane na podstawie kodów PKD Głównego Urzędu Statystycznego, które dzielą się na dział, grupę, klasę i podklasę.
  • W procesie weryfikacji, użytkownik podaje numer NIP lub REGON podmiotu, a system iAML pobiera z GUS informacje o kodach PKD przypisanych do danego podmiotu, a następnie dokonuje oceny ryzyka i w razie pozytywnej weryfikacji wyświetla alert o zagrożeniu.

Wygodna i szybka weryfikacja po kodach PKD

Aplikacja webowa – Lista PKD podwyższonego ryzyka – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Dostęp do listy PKD podwyższonego ryzyka przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Bazę można też pobrać w pliku w formacie json.

Interfejs API – Lista PKD podwyższonego ryzyka – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API, listę PKD podwyższonego ryzyka można łatwo zintegrować z innymi systemami. Użytkownik oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.

Zaufali nam