Dotacja unijna - iAML

Szkolenie AML jako obowiązek ustawowy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje instytucje obowiązane m.in. do realizacji szkoleń okresowych z zakresu AML dla osób zarządzających oraz pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Celem szkolenia AML jest zaznajomienie zespołu z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z praniem pieniędzy po to, żeby personel np. był w stanie w praktyce rozpoznać podmioty lub transakcje podejrzane i wiedział, jak zachować się w sytuacji wzbudzającej wątpliwości.

Kurs może mieć charakter np. e-learningu AML lub szkolenia stacjonarnego lub zdalnego.

Dopasowany do potrzeb format, zakres i termin

 • Kurs iAML jest zgodny z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 • Szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i weryfikowane przez certyfikowanego eksperta International Compliance Association, kancelarię prawną specjalizującą się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyków i współtwórców ustawy AML.
 • Program nauki uwzględnia specyfikę każdego rodzaju instytucji obowiązanych – zakres merytoryczny kursu obejmuje tematykę istotną dla różnych typów instytucji i różnej wielkości firm. Na indywidualne zlecenie może być dodatkowo personalizowany, np. pod kątem obowiązującej w danej firmie procedury AML.
 • Szkolenie przekazuje praktyczną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy, co pozwala uczestnikom m.in. przygotować procedury oraz inne dokumenty zgodne z wytycznymi ustawy AML, a także na co dzień działać zgodnie z wytycznymi AML.
 • Każdy uczestnik otrzymuje imienne potwierdzenie ukończenia kursu na zakończenie każdego zrealizowanego szkolenia okresowego.
E-learning AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Szkolenie AML

Kurs e-learningowy AML

 • Masz dostęp do szkolenia przez cały czas licencji.
 • Bierzesz udział w kursie, kiedy chcesz.
 • Powtarzasz szkolenie, ile razy potrzebujesz (np. po każdej zmianie prawnej).
 • Kurs jest na bieżąco aktualizowany i weryfikowany.
 • Po każdym szkoleniu otrzymujesz imienne potwierdzenie ukończenia.
Szkolenie stacjonarne AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Kurs iAML

Szkolenie stacjonarne / zdalne AML

 • Wybierasz czas i miejsce szkolenia.
 • Decydujesz o zakresie merytorycznym kursu.
 • Dostosowujesz tematykę do specyfiki swojej firmy (np. obowiązujących procedur).
 • Zapewniasz uczestnikom możliwość uzyskania odpowiedzi eksperta na nurtujące ich pytania i wątpliwości.

Dołącz do 1300+ uczestników
e-learningu i szkoleń stacjonarnych AML

Zamów ofertę szkoleń AML

Zaufali nam