Dotacja unijna - iAML

Kompleksowe wyszukiwanie dzięki listom AML w Skanerze iAML

Lista PEP i bliskich współpracowników PEP

Baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i ich bliskich współpracowników. Zawiera profile PEP polskich oraz zagranicznych. Lista jest tworzona i weryfikowana na podstawie obszernej bazy źródeł danych.

Więcej o liście PEP

Listy sankcyjne

Zestawienia osób oraz podmiotów, wobec których instytucje obowiązane muszą stosować szczególne środki bezpieczeństwa. Baza zawiera uporządkowane, unikalne rekordy. Lista jest aktualizowana codziennie.

Więcej o listach sankcyjnych

Lista ostrzeżeń KNF

Lista opracowywana na podstawie ostrzeżeń publicznych KNF. Jej celem jest zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach.

Więcej o liście ostrzeżeń KNF

Lista PKD podwyższonego ryzyka

Baza branż o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy. Tworzona i aktualizowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów zamieszczonych w krajowej ocenie ryzyka AML. Branże sklasyfikowane na podstawie kodów PKD Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej o liście PKD

Lista krajów podwyższonego ryzyka

Zestawienie krajów oraz terytoriów, gdzie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu może być wyższe, a przez to ważne jest realizowanie specjalnych środków bezpieczeństwa. Lista sporządzona na podstawie m.in. decyzji Komisji Europejskiej i grupy FATF.

Więcej o liście krajów

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Informacje pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawierające informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, np.: zarząd, prokura, właściciele.

Więcej o liście beneficjentów

Usprawnienie procesów ze Skanerem iAML

Aplikacja webowa – Skaner iAML – Listy restrykcyjne AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Dostęp przez przeglądarki internetowe to idealne rozwiązanie dla małych i średnich podmiotów obowiązanych. Skorzystają z niego także użytkownicy, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w formatach xls, xml, csv i json. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.

Interfejs API – Skaner iAML – Platforma list restrykcyjnych iAML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API, wszystkie bazy danych AML można łatwo zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie klienta. Użytkownik dzięki temu oszczędza czas, korzystając tylko z jednego narzędzia, które łączy jego systemy z danymi przyspieszającymi procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rzetelne rezultaty analiz w obszarze AML

Skaner iAML to eksperckie rozwiązanie, które przyspiesza i upraszcza procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki udostępnieniu wielu list restrykcyjnych AML w jednym miejscu. Umożliwia szybki dostęp do kluczowych informacji oraz automatyzację procesów monitoringu.

 

  • Bezpieczeństwo – Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML i zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wiarygodność – Wyszukanie realizowane w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co oferuje rzetelność sprawdzania.
  • Aktualność – Wszystkie bazy w Skanerze iAML są na bieżąco aktualizowane i weryfikowane przez grupę moderatorów baz danych.
  • Kompleksowość – Listy restrykcyjne dostarczają kompletnych informacji potrzebnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Spójność – Rozproszone dane ze źródeł publicznych (komercyjnych i bezpłatnych) są połączone w jednym zharmonizowanym rozwiązaniu.

Zaufali nam