Dotacja unijna - iAML
iAML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zapewnij swojej firmie

bezpieczeństwo finansowe

Zamów bezpłatną konsultację
AML dla lombardów

Kompendium wiedzy
o AML dla lombardów

Od 7 stycznia 2024 lombardy muszą wypełniać obowiązki dotyczące AML. Zobacz, co to oznacza w praktyce i jak należy realizować nowe zadania. Dowiedz się, jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Sprawdź, jak stworzyć m.in. ocenę ryzyka i procedurę AML.

ZOBACZ PORADNIK AML DLA LOMBARDÓW
iAML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wyszukuj klientów
i partnerów na listach AML

W jednym miejscu sprawdzisz, czy podmiot lub osoba występuje na listach PEP polskich i zagranicznych, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a także na listach sankcyjnych, liście ostrzeżeń KNF, listach PKD i krajów podwyższonego ryzyka.

Zamów bezpłatne konto demo

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

A

AML, czyli Anti Money Laundering, to w tłumaczeniu na język polski przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, podobnie jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy czy ochrona środowiska.

M

Polskie regulacje prawne związane z AML są opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i opierają się na regulacjach Dyrektyw Unijnych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

L

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców, firmy oraz instytucje szereg obowiązków związanych z AML. Ich przestrzeganie pozwala z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami, a z drugiej – uchronić firmę przed posądzeniem o branie udziału w zabronionym procederze. W tym celu należy jednak wdrożyć odpowiedni system ochrony.

Kompletny zestaw narzędzi iAML

iAML to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla instytucji obowiązanych, które pozwala:

Obowiązki AML

wypełnić obowiązki ustawowe

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Bezpieczeństwo AML

zwiększyć bezpieczeństwo

finansowe zarówno firmy, jak i jej klientów

Kontrola AML

zabezpieczyć firmę w razie kontroli

oraz zminimalizować ryzyko nałożenia kar

Procesy AML

zoptymalizować procesy

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Zautomatyzowane rozwiązania analityczne

Automatyzacja AML

Dzięki wdrożeniu zestawu iAML instytucje obowiązane mogą wypracować równowagę między spełnieniem obowiązków nałożonych przez ustawodawcę a obciążeniem nowymi procesami i procedurami.

Na zestaw iAML składają się narzędzia dostosowane do potrzeb każdej instytucji obowiązanej. Funkcjonalność, intuicyjność i kompleksowość systemu iAML powodują, że jest to unikalne rozwiązanie na rynku polskim. Jest ono też jedną z najtańszych opcji dostępnych w Polsce dla instytucji obowiązanych, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

System iAML został stworzony przez ekspertów z firmy Incaso Group – lidera na rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych w Polsce. Firma Incaso Group od 2003 roku działa w branży finansowej, przeprowadzając przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji.

Personalizacja

Personalizacja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Każda z firm korzystających z zestawu iAML otrzymuje pełny, personalizowany pakiet narzędzi wspomagających przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W takim zestawie znajduje się między innymi dostęp do dokumentów i rozwiązań właściwych dla konkretnego typu instytucji obowiązanej.

Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dzięki włączeniu do programu iAML modułu konfiguracji, użytkownicy mają możliwość modyfikowania indywidualnych ustawień. W ten sposób usprawniają korzystanie z programu i dopasowują mechanizmy automatyzacji procesów do swoich potrzeb w zakresie analizy podmiotów i transakcji oraz generowania raportów i zawiadomień do GIIF.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

System iAML spełnia oczekiwania Towarowej Giełdy Energii S.A., w szczególności doceniamy jego aktualność i funkcjonalność. System zapewnia nam dostęp do danych niezbędnych do realizacji założonych celów oraz pozwala na bieżącą analizę podmiotów, jak również umożliwia przeprowadzanie okresowego monitoringu wraz z generowaniem raportów. Dzięki korzystaniu z Systemu iAML realnie zwiększamy bezpieczeństwo naszej firmy.

Renata Faber

Dyrektor Biura Compliance i Ryzyka, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Skaner iAML stanowi dla nas narzędzie istotnie wspierające proces analizy i weryfikacji osób posiadających status PEP i bliskich współpracowników PEP. Dzięki niemu możemy znacząco usprawnić naszą pracę, oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko błędu ludzkiego. Niewątpliwą zaletą Skanera iAML jest jego kompleksowość. W jednym miejscu mamy dostęp do wszystkich potrzebnych baz […]. W Listach Restrykcyjnych iAML bardzo doceniamy również to, że są one na bieżąco aktualizowane. Mamy więc pewność, że weryfikacja jest rzetelna i wiarygodna.

Radosław Matys

Członek Zarządu, INSIGNIS TFI S.A.

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, BANK POCZTOWY S.A.

Potwierdzam, że „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie świadczy na rzecz Allegro Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usługi polegające na udostępnianiu list osób, wobec których należy stosować szczególne środki ograniczające, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz członków rodzin osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne. Listy te są dostarczane za pośrednictwem plików z danymi. Usługi na rzecz Allegro Pay sp. z o.o. w powyższym zakresie są realizowane od lutego 2022 roku i współpraca będzie kontynuowana.

Marcin Góra

AML Officer, Allegro Pay sp. z o.o.

Dzięki stałemu dostępowi do Skanera iAML proces weryfikacji klientów z podwyższonym ryzykiem stał się znacznie prostszy. Aplikacja udostępniona przez Incaso Group Sp. z o.o. stanowi wsparcie dla Towarzystwa również w procesie weryfikacji beneficjentów rzeczywistych podmiotów, z którymi współpracujemy. Z punktu widzenia Towarzystwa Skaner iAML znacząco wpływa na oszczędność czasu naszych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Anna Chojnowska-Kościołek

Kierująca Zespołem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Incaso Group Sp. z o.o. zapewnia dostęp do serwisu on-line umożliwiającego w jednym miejscu weryfikację kontrahentów na listach sankcyjnych różnych krajów oraz organizacji (m.in. na tzw. skonsolidowanej liście sankcyjnej UE, liście sankcyjnej ONZ oraz polskiej liście sankcyjnej). Wyżej wymienione usługi są świadczone w sposób ciągły i w znaczny sposób ułatwiają weryfikację kontrahentów.

Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance i Bezpieczeństwa

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Skaner iAML to w naszej opinii bardzo dobre rozwiązanie wspierające działania z obszaru AML. Umożliwia szybkie i kompleksowe sprawdzanie podmiotów (m.in. na listach PEP, RCA, KNF, listach sankcyjnych, CRBR). Wszystko odbywa się online, w jednym miejscu, w dogodnym czasie.

Andrzej Płachta

Członek Zarządu, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Narodowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje weryfikacji Klientów, korzystając z list restrykcyjnych iAML udostępnianych przez firmę Incaso Group. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie iAML, ponieważ mogliśmy je zintegrować przez API z innymi systemami, z których korzystamy, a w razie potrzeby możemy też wykorzystywać je online, przez przeglądarkę internetową. Zwiększa to naszą elastyczność i szybkość działania, zapewniając jednocześnie stały dostęp do rzetelnych, zweryfikowanych i aktualnych danych. Listy restrykcyjne iAML to bardzo dobre rozwiązanie, które z pełnym przekonaniem polecamy instytucjom obowiązanym!

Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.

Marka Bocian Pożyczki, której właścicielem jest firma Everest Finanse S.A., wykorzystuje listy sankcyjne udostępniane przez Incaso Group Sp. z o.o. Listy sankcyjne otrzymujemy w postaci plików, które mogliśmy łatwo zaimplementować w naszych wewnętrznych systemach. Listy od Incaso Group Sp. z o.o. są na bieżąco aktualizowane, co powoduje, że mamy pewność dostępu do rzetelnych informacji. Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie i bardzo doceniamy Państwa profesjonalizm!

Andrzej Dworczak

Wiceprezes Zarządu, Everest Finanse S.A.

Nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniu stacjonarnym przygotowanym przez Incaso Group, uwzględniającym specyfikę funkcjonowania działalności bukmacherskiej. […] Zespół Incaso Group zorganizował szkolenie w sposób bardzo profesjonalny. Szkolenie szczegółowo wyjaśniło nam wszelkie istotne kwestie związane z AML, a przy tym było niezwykle praktyczne i skupiało się na aspektach ważnych w codziennej pracy instytucji obowiązanej. Polecamy je wszystkim osobom zaangażowanym w realizację procesów AML.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu, forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.

Ważnym elementem przeszukiwania baz [AML] jest spójność i aktualność danych, które są atrybutem list iAML dostarczanych przez Incaso Group. Współpraca, poziom dostępności usług i serwis jest na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego partnera.

Robert Gowin

Członek Zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR S.A.

HAHN+KOLB Polska Sp. z o.o. korzysta ze Skanera iAML autorstwa Incaso Group. Narzędzie to spełnia wszystkie pokładane w nim oczekiwania. Pozwala w jednym miejscu kompleksowo weryfikować podmioty. Jest na bieżąco aktualizowane w razie zmian np. na listach KNF, PEP czy sankcyjnych. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani kompetencji technicznych. Zapewnia dostęp online 24/7. Jest bezpieczne, szybkie i łatwe w obsłudze. Dzięki temu rozwiązaniu w HAHN+KOLB możemy rzetelnie wypełnić obowiązki prawne w obszarze weryfikacji podmiotów. Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Incaso Group za wsparcie i profesjonalizm!

Julia Stępczak

Logistic Manager, Hahn+Kolb Polska Sp. z o.o.

Dostarczone narzędzie […] pozwoliło nam udoskonalić dotychczasowe mechanizmy oraz zapewnia pełną zgodność z regulacjami w tym zakresie. Incaso wykazało się zrozumieniem i elastycznością przy dostosowywaniu funkcjonalności narzędzia do naszych potrzeb oraz rozmiaru działalności. Z pełnym zaufaniem polecam Incaso jako rzetelne wsparcie przy zagadnieniach zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zdzisław Kostrubała

Członek Zarządu, STS S.A.

Nasze Towarzystwo wykorzystuje Listy Restrykcyjne autorstwa Incaso Group (PEP, sankcyjne, KNF, PKD, GEO), udostępniane poprzez Skaner iAML. Dostarczane listy wyróżniają się wysoką jakością danych, zgodnością z przepisami RODO, a także ich codzienną aktualizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Incaso Group dysponuje profesjonalnym serwisem, jest elastyczne cenowo, a dostarczone narzędzia spełniają wszystkie nasze oczekiwania.

Marzena Skowrońska

Specjalista ds. AML, WHITE BERG TFI S.A.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieśliśmy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich kompetencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Marcin Kopyś

Prezes Zarządu, FENIGE SP. Z O.O.

Chcąc dokonywać rzetelnej weryfikacji klientów, w YetiPay korzystamy z list restrykcyjnych iAML od Incaso Group, które zostały zintegrowane z naszymi systemami przez API. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia i przyspiesza sprawdzanie podmiotów m.in. na listach PEP i listach sankcyjnych. Cały proces został zautomatyzowany, co nie tylko oszczędza nasz czas, ale też poprawia jakość weryfikacji oraz minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego. Integracja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a na co dzień możemy ponadto liczyć na wsparcie w razie potrzeby, czym firma Incaso Group udowadnia swój profesjonalizm i wysoki poziom obsługi.

Piotr Kurczewski

Prezes Zarządu, YetiPay Sp. z o.o.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementów AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Joanna Siecińska

Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY SP. Z O.O.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, UNILINK S.A.

Od 2019 roku z satysfakcją korzystamy z narzędzi Incaso Group. Poza wsparciem od strony informatycznej otrzymaliśmy w Incaso również pomoc prawną, techniczną w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji, zaś cały nasz zespół został przeszkolony w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rekomendujemy Incaso jako partnera biznesowego godnego zaufania i liczymy na wieloletnią współpracę.

Jacek Krawczyk

Prezes Zarządu, CROSS LOAN S.A.

Wspólnie z Incaso Group Sp. z o.o. mogliśmy przyspieszyć procesy weryfikacji Klientów oraz transakcji, zapewniając jeszcze lepszą i sprawniejszą obsługę. Szczególnie doceniamy elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań i udostępnianiu spersonalizowanych narzędzi.

Aleksandra Kalitan

Compliance Officer, Leaselink Sp. z o.o.

Skaner iAML umożliwia nam dokonywanie rzetelnej weryfikacji podmiotów, a przez to zwiększa bezpieczeństwo finansowe naszej firmy i naszych klientów. Aplikacja ta pozwala nam ponadto znacząco przyspieszyć realizację obowiązków AML dzięki skupieniu wszystkich niezbędnych list w jednym narzędziu. Zespół Incaso zapewnia stałe wsparcie oraz wykazuje się pełnym profesjonalizmem. Z pełnym przekonaniem polecamy Skaner iAML oraz współpracę z Incaso Group!

Michał Stanek

Prezes Zarządu, Q Value S.A.

Spółka RGB Elektronika dokonuje weryfikacji klientów, korzystając z list restrykcyjnych iAML od firmy Incaso Group. W ramach tego rozwiązania możemy korzystać zarówno z wersji online (tj. weryfikacji przez przeglądarkę internetową) oraz z udostępnianych nam do pobrania plików całościowych i przyrostowych, które zawierają codzienne aktualizacje. Połączenie tych dwóch form dostępu powoduje, że używanie list restrykcyjnych iAML jest niezwykle wygodne, zapewniając nam również elastyczność i szybkość. Sięgając po to rozwiązanie, mamy pewność, że wszystkie używane przez nas dane są aktualne i rzetelne, a tym samym nasze działania spełniają obowiązujące nas regulacje prawne. Z pełnym przekonaniem polecamy listy restrykcyjne iAML wszystkim instytucjom obowiązanym!

Artur Puchała

Koordynator ds. wdrożeń, RGB Elektronika Sp. z o.o. Sp. k.

Zaufali nam