Dotacja unijna - iAML
iAML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zapewnij swojej firmie

bezpieczeństwo finansowe

Zamów bezpłatną konsultację
iAML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Weryfikuj klientów
i partnerów na listach AML

W jednym miejscu sprawdzisz, czy podmiot lub osoba występuje na listach PEP polskich i zagranicznych, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a także na listach sankcyjnych, liście ostrzeżeń KNF, listach PKD i krajów podwyższonego ryzyka

UTWÓRZ BEZPŁATNE KONTO DEMO

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

A

AML, czyli Anti Money Laundering, to w tłumaczeniu na język polski przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, podobnie jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy czy ochrona środowiska.

M

Polskie regulacje prawne związane z AML są opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i opierają się na regulacjach Dyrektyw Unijnych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

L

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców, firmy oraz instytucje szereg obowiązków związanych z AML. Ich przestrzeganie pozwala z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami, a z drugiej – uchronić firmę przed posądzeniem o branie udziału w zabronionym procederze. W tym celu należy jednak wdrożyć odpowiedni system ochrony.

Dowiedz się więcej o AML oraz o obowiązkach nałożonych na firmy w tym obszarze. Sprawdź, jak można zautomatyzować procesy AML, aby uniknąć sankcji i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy.

Kompletny zestaw narzędzi iAML

iAML to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla instytucji obowiązanych, które pozwala:

Obowiązki AML

wypełnić obowiązki ustawowe

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Bezpieczeństwo AML

zwiększyć bezpieczeństwo

finansowe zarówno firmy, jak i jej klientów

Kontrola AML

zabezpieczyć firmę w razie kontroli

oraz zminimalizować ryzyko nałożenia kar

Procesy AML

zoptymalizować procesy

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Zautomatyzowane rozwiązania analityczne

Automatyzacja AML

Dzięki wdrożeniu zestawu iAML instytucje obowiązane mogą wypracować równowagę między spełnieniem obowiązków nałożonych przez ustawodawcę a obciążeniem nowymi procesami i procedurami.

Na zestaw iAML składają się narzędzia dostosowane do potrzeb każdej instytucji obowiązanej. Funkcjonalność, intuicyjność i kompleksowość systemu iAML powodują, że jest to unikalne rozwiązanie na rynku polskim. Jest ono też jedną z najtańszych opcji dostępnych w Polsce dla instytucji obowiązanych, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

System iAML został stworzony przez ekspertów z firmy Incaso Group – lidera na rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych w Polsce. Firma Incaso Group od ponad 15 lat działa w branży finansowej, przeprowadzając przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji.

Personalizacja

Personalizacja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Każda z firm korzystających z zestawu iAML otrzymuje pełny, personalizowany pakiet narzędzi wspomagających przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W takim zestawie znajduje się między innymi dostęp do dokumentów i rozwiązań właściwych dla konkretnego typu instytucji obowiązanej.

Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dzięki włączeniu do programu iAML modułu konfiguracji, użytkownicy mają możliwość modyfikowania indywidualnych ustawień. W ten sposób usprawniają korzystanie z programu i dopasowują mechanizmy automatyzacji procesów do swoich potrzeb w zakresie analizy podmiotów i transakcji oraz generowania raportów i zawiadomień do GIIF.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, BANK POCZTOWY S.A.

Ważnym elementem przeszukiwania baz [AML] jest spójność i aktualność danych, które są atrybutem list iAML dostarczanych przez Incaso Group. Współpraca, poziom dostępności usług i serwis jest na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego partnera.

Robert Gowin

Członek Zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR S.A.

Dostarczone narzędzie […] pozwoliło nam udoskonalić dotychczasowe mechanizmy oraz zapewnia pełną zgodność z regulacjami w tym zakresie. Incaso wykazało się zrozumieniem i elastycznością przy dostosowywaniu funkcjonalności narzędzia do naszych potrzeb oraz rozmiaru działalności. Z pełnym zaufaniem polecam Incaso jako rzetelne wsparcie przy zagadnieniach zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zdzisław Kostrubała

Członek Zarządu, STS S.A.

Zespół Incaso Group, który wykazał się nie tylko olbrzymim wsparciem merytorycznym, lecz także szerokim wachlarzem narzędzi, które zautomatyzowały procesy AML w naszej grupie. Współpracę z Incaso Group możemy polecić tym, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego, oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Paweł Opoka

Wiceprezes Zarządu, AFORTI HOLDING S.A.

Nasze Towarzystwo wykorzystuje Listy Restrykcyjne autorstwa Incaso Group (PEP, sankcyjne, KNF, PKD, GEO), udostępniane poprzez Skaner iAML. Dostarczane listy wyróżniają się wysoką jakością danych, zgodnością z przepisami RODO, a także ich codzienną aktualizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Incaso Group dysponuje profesjonalnym serwisem, jest elastyczne cenowo, a dostarczone narzędzia spełniają wszystkie nasze oczekiwania.

Marzena Skowrońska

Specjalista ds. AML, WHITE BERG TFI S.A.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieśliśmy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich kompetencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Marcin Kopyś

Prezes Zarządu, FENIGE SP. Z O.O.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementów AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Joanna Siecińska

Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY SP. Z O.O.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, UNILINK S.A.

Od 2019 roku z satysfakcją korzystamy z narzędzi Incaso Group. Poza wsparciem od strony informatycznej otrzymaliśmy w Incaso również pomoc prawną, techniczną w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji, zaś cały nasz zespół został przeszkolony w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rekomendujemy Incaso jako partnera biznesowego godnego zaufania i liczymy na wieloletnią współpracę.

Jacek Krawczyk

Prezes Zarządu, CROSS LOAN S.A.

Zaufali nam