Dotacja unijna - iAML

Małe i średnie firmy jako instytucje obowiązane

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązuje małe i średnie firmy, które zostały przez ustawodawcę zaklasyfikowane jako instytucje obowiązane. Na te przedsiębiorstwa zostało nałożonych wiele wymogów związanych z AML, m.in. obowiązek opracowania dokumentu oceny ryzyka, szkolenia pracowników, przygotowania procedury wewnętrznej, a także analizowania i raportowania transakcji oraz weryfikacji podmiotów.

Narzędzia AML: Instytucje finansowe

Instytucje finansowe

Narzędzia AML: Zakłady bukmacherskie

Zakłady bukmacherskie

Narzędzia AML: Krajowe Instytucje Płatnicze

Krajowe Instytucje Płatnicze

Narzędzia AML: Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Narzędzia AML: Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Narzędzia AML: Portale i domy aukcyjne

Portale i domy aukcyjne

Narzędzia AML: Giełdy kryptowalut

Giełdy kryptowalut

Narzędzia AML: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Kompletny zestaw narzędzi AML dla sektora MŚP

Audyt AML i indywidualne rekomendacje

Audyt

Weryfikacja działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Po przeprowadzeniu audytu AML, zespół ekspertów opracowuje indywidualne, praktyczne rekomendacje.

Program analityczny wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy

System

System analityczno-raportujący, który automatycznie dokonuje weryfikacji ryzyka AML, analizuje podmioty oraz transakcje, a użytkownikom zapewnia szereg zaawansowanych funkcjonalności i narzędzi przyspieszających procesy AML.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie

Kurs e-learningowy zgodny z najnowszą ustawą AML, opracowany przez zespół specjalistów AML i na bieżąco aktualizowany. W razie potrzeby, na indywidualne zlecenie firmy, istnieje możliwość realizacji szkolenia stacjonarnego.

Procedura i ocena ryzyka dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy

Procedura i ocena ryzyka

Dokumenty dopasowane do specyfiki konkretnej instytucji obowiązanej, zawierające wszystkie wymagane przez ustawodawcę elementy, opisujące działania oraz ryzyko instytucji obowiązanej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zestaw narzędzi stworzony przez ekspertów AML

 • Kompleksowość – iAML to rozbudowany program analityczny, zawierający również prowadzenie rejestru GIIF.
 • Aktualność – system jest na bieżąco aktualizowany, a przez to zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Wiarygodność – codzienna aktualizacja list sankcyjnych i kursów walut zapewnia wysoką jakość monitoringu.
 • Spójność – wszystkie elementy systemu iAML (szkolenie, procedura, ocena ryzyka, program) są ze sobą zgodne.
 • Optymalizacja – licencja wielostanowiskowa pozwala usprawnić pracę zespołu odpowiedzialnego za AML.
 • Modułowość – program można rozbudować o kolejne użyteczne funkcjonalności.
 • Bezpieczeństwo – m.in. zabezpieczona transmisja internetowa SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.
 • Wydajność – analizy są przeprowadzane z prędkością nawet 1.000 transakcji / 1 sekundę.
 • Integracja – iAML można łatwo połączyć z innymi wykorzystywanymi w firmie systemami informatycznymi.
 • Niezawodność – iAML pracuje w środowisku Windows i wykorzystuje system bazodanowy MS SQL (ma możliwość współpracy z bazą Oracle 12C i innymi).

Zautomatyzowane, konfigurowalne funkcjonalności

Parametryzowanie modeli ryzyka

Parametryzowanie w programie iAML to konfiguracja typów, kategorii i tytułów importowanych danych, co usprawnia generowanie formularzy, sprawozdań itp.

Ocena ryzyka związanego z AML

Ocena ryzyka i zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego jest zgodne z ustawą i przebiega wg wybranych przez użytkownika kryteriów oceny.

Identyfikacja i weryfikacja klientów

Rozpoznawanie klienta na podstawie aktualizowanych list sankcyjnych (np. FATF, EEAS, OFAC, ONZ), list ostrzeżeń KNF, własnych czarnych oraz białych list.

Monitorowanie klientów

Moduł pozwala wprowadzać dane podmiotów i ich pełnomocników, sprawdzać dane po ustalonych kryteriach, generować oświadczenia PEP i beneficjenta rzeczywistego.

Monitorowanie transakcji

Analizowanie i ocenianie transakcji ma na celu wytypowanie transakcji podejrzanych i ponadprogowych na podstawie konfigurowanych kryteriów i modeli ryzyka.

Raportowanie m.in. do GIIF

Ta funkcjonalność obejmuje prowadzenie rejestru transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz raportowanie ich do jednostek opisanych w procedurze wewnętrznej (w tym GIIF).

Kluczowe korzyści z zastosowania narzędzi iAML

 • Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów dzięki automatyzacji AML.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa zawieranych transakcji przez ciągłe monitorowanie zagrożeń.
 • Minimalizacja ryzyka nałożenia kar przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych nałożonych na instytucje obowiązane.
 • Wypełnienie obowiązków ciążących na zarządach instytucji obowiązanych i na osobach odpowiedzialnych.
 • Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego przy wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
 • Ograniczenie ryzyka reputacyjnego związanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących AML.
 • Udokumentowane wypełnienie obowiązków ustawowych na potrzeby kontroli z KNF.
 • Zgodność z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Możliwość zintegrowania systemu z aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem.
 • Stałe wsparcie online przy wypełnianiu obowiązków w zakresie AML.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, BANK POCZTOWY S.A.

Ważnym elementem przeszukiwania baz [AML] jest spójność i aktualność danych, które są atrybutem list iAML dostarczanych przez Incaso Group. Współpraca, poziom dostępności usług i serwis jest na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego partnera.

Robert Gowin

Członek Zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR S.A.

Dostarczone narzędzie […] pozwoliło nam udoskonalić dotychczasowe mechanizmy oraz zapewnia pełną zgodność z regulacjami w tym zakresie. Incaso wykazało się zrozumieniem i elastycznością przy dostosowywaniu funkcjonalności narzędzia do naszych potrzeb oraz rozmiaru działalności. Z pełnym zaufaniem polecam Incaso jako rzetelne wsparcie przy zagadnieniach zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zdzisław Kostrubała

Członek Zarządu, STS S.A.

Zespół Incaso Group, który wykazał się nie tylko olbrzymim wsparciem merytorycznym, lecz także szerokim wachlarzem narzędzi, które zautomatyzowały procesy AML w naszej grupie. Współpracę z Incaso Group możemy polecić tym, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego, oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Paweł Opoka

Wiceprezes Zarządu, AFORTI HOLDING S.A.

Nasze Towarzystwo wykorzystuje Listy Restrykcyjne autorstwa Incaso Group (PEP, sankcyjne, KNF, PKD, GEO), udostępniane poprzez Skaner iAML. Dostarczane listy wyróżniają się wysoką jakością danych, zgodnością z przepisami RODO, a także ich codzienną aktualizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Incaso Group dysponuje profesjonalnym serwisem, jest elastyczne cenowo, a dostarczone narzędzia spełniają wszystkie nasze oczekiwania.

Marzena Skowrońska

Specjalista ds. AML, WHITE BERG TFI S.A.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieśliśmy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich kompetencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Marcin Kopyś

Prezes Zarządu, FENIGE SP. Z O.O.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementów AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Joanna Siecińska

Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY SP. Z O.O.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, UNILINK S.A.

Od 2019 roku z satysfakcją korzystamy z narzędzi Incaso Group. Poza wsparciem od strony informatycznej otrzymaliśmy w Incaso również pomoc prawną, techniczną w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji, zaś cały nasz zespół został przeszkolony w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rekomendujemy Incaso jako partnera biznesowego godnego zaufania i liczymy na wieloletnią współpracę.

Jacek Krawczyk

Prezes Zarządu, CROSS LOAN S.A.

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procesy i obniż koszt rozwiązań AML

Wypełnij wymogi ustawy AML dzięki sprawdzonym narzędziom dla małych i średnich firm

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę

Zaufali nam