Dotacja unijna - iAML

Państwa wysokiego ryzyka

Terytoria, na których ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe, są określane jako kraje podwyższonego ryzyka. Instytucje obowiązane muszą stosować specjalne środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, dostawców i innych partnerów działających na tych obszarach. A pomaga im w tym automatyczna weryfikacja podmiotów z wykorzystaniem listy krajów podwyższonego ryzyka.

Lista krajów podwyższonego ryzyka

Rozwiązanie identyfikujące podmioty z krajów podwyższonego ryzyka zostało przygotowane przez iAML na podstawie rekomendacji FATF (Financial Action Task Force) i krajowej oceny ryzyka, z podziałem na 4 główne kryteria ryzyka:Korupcja

Źródła danych: Transparency International – międzynarodowa, niezależna, pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne.

Ryzyko finansowe

Źródła danych: wykaz opracowywany i upubliczniany przez Komisję Europejską, a także aktualizacje i zmiany listy krajów publikowane przez FATF.

Podatki

Źródła danych: rozporządzenia Ministra Finansów.

Terroryzm

Źródła danych: publikacje Departamentu Stanu USA.

Weryfikacja w bazie krajów podwyższonego ryzyka odbywa się w sposób zautomatyzowany, po podaniu przez użytkownika danych analizowanego podmiotu. Rzetelność wyników zapewnia m.in. codzienna aktualizacja realizowana przez narzędzia systemowe i administratorów platformy iAML na podstawie źródeł wskazanych przez FATF.

Wygodna weryfikacja wg krajów podwyższonego ryzyka

Aplikacja webowa – Lista krajów podwyższonego ryzyka – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Korzystanie z listy krajów podwyższonego ryzyka przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, pobrać w pliku json, a wyniki zapisywać w plikach pdf.

Interfejs API – Lista krajów podwyższonego ryzyka – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Wykorzystując rozwiązania API, listę krajów podwyższonego ryzyka można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany na weryfikację danych.

Zaufali nam