Dotacja unijna - iAML

Państwa wysokiego ryzyka

Terytoria, na których ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe, są określane jako kraje podwyższonego ryzyka. Instytucje obowiązane muszą stosować specjalne środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, dostawców i innych partnerów działających na tych obszarach. A pomaga im w tym automatyczna weryfikacja podmiotów z wykorzystaniem listy krajów podwyższonego ryzyka.

Lista krajów podwyższonego ryzyka

Rozwiązanie identyfikujące podmioty z krajów podwyższonego ryzyka zostało przygotowane przez iAML na podstawie m.in. rozporządzeń Ministra Finansów, Komisji Europejskiej i FATF.

Kraje podwyższonego ryzyka są podzielone na 5 kategorii ryzyka:Jurysdykcje FATF

Jurysdykcje Komisji Europejskiej

Ryzyko podatkowe

Inne ryzyka

Weryfikacja w bazie krajów podwyższonego ryzyka odbywa się w sposób zautomatyzowany, po podaniu przez użytkownika danych analizowanego podmiotu. Rzetelność wyników zapewnia m.in. codzienna aktualizacja realizowana przez narzędzia systemowe i administratorów platformy iAML na podstawie źródeł wskazanych przez FATF.

Wygodna weryfikacja wg krajów podwyższonego ryzyka

Aplikacja webowa – Lista krajów podwyższonego ryzyka – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Korzystanie z listy krajów podwyższonego ryzyka przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, pobrać w pliku json, a wyniki zapisywać w plikach pdf.

Interfejs API – Lista krajów podwyższonego ryzyka – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Wykorzystując rozwiązania API, listę krajów podwyższonego ryzyka można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany na weryfikację danych.

Zaufali nam