Dotacja unijna - iAML

Mikrofirmy a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Mikrofirmy a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązki związane z AML między innymi na mikrofirmy i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Małe instytucje obowiązane – podobnie jak pozostałe, większe podmioty gospodarcze – muszą przestrzegać szczegółowych i rozbudowanych wytycznych określonych przez ustawodawcę.

Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary mikrofirm, a także ich ograniczone możliwości czasowe i finansowe, kluczowe jest znalezienie optymalnego rozwiązania w obszarze AML – takiego, które pozwoli wypełnić obowiązki prawne, a przy tym nie sparaliżuje funkcjonowania firmy dodatkowymi procedurami, czynnościami oraz kosztami.

Właśnie z myślą o małych instytucjach obowiązanych powstał zestaw narzędzi iAML, na który składają się: szkolenia okresowewzór procedury wewnętrznejwzór oceny ryzyka i system analityczny obejmujący m.in. rejestr transakcji, weryfikację klientów i transakcji oraz raportowanie do GIIF. Ten pakiet zawiera wszystko, czego potrzebuje mikrofirma w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Małe instytucje obowiązane

Doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci co prawda nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientów transakcjach, ale wiedzą o ich przebiegu i charakterze. I to właśnie dlatego odgrywają znaczącą rolę w systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy.

Z myślą o tej grupie zestaw narzędzi iAML został rozbudowany o moduł analizy klientów oraz o moduł analizy transakcji przez nich przeprowadzanych. Korzystanie z rozwiązania iAML pozwala więc nie tylko wywiązać się z obowiązku ustawowego, ale również zwiększyć ochronę finansową klientów.

Biura rachunkowe zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są zobowiązane m.in. do zgłaszania informacji o transakcjach podejrzanych.

W związku z tym, system iAML dla biur rachunkowych wykrywa potencjalne transakcje podejrzane na podstawie ustawionej matrycy ryzyka, a następnie umożliwia wygenerowanie pliku przeznaczonego do wysłania do GIIF. Niezbędne dane można wprowadzić do systemu przez import pliku JPK.

Kantory walut – zarówno stacjonarne, jak i elektroniczne – są podmiotami zobligowanymi ustawą AML m.in. do przeprowadzania analizy transakcji i klientów, a także do zgłaszania transakcji ponadprogowych. Jednym z powodów nałożenia na nie takiego obowiązku jest potencjalnie częstszy niż w przypadku innych podmiotów międzynarodowy charakter przeprowadzanych transakcji.

Obowiązki kantorów wynikające z ustawy to m. in.: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej i oceny ryzyka, a także prowadzenie analizy podmiotów i transakcji. iAML jest to więc produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy instytucji obowiązanych, ponieważ dostarcza narzędzi w każdym z tych aspektów.

Wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucjami obowiązanymi są wszystkie instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agenci rozliczeniowi w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Zobligowane są tym samym m.in. do przeprowadzania oceny ryzyka, ukończenia szkoleń dotyczących AML, analizowania wszystkich transakcji oraz wprowadzenia odpowiedniej procedury wewnętrznej. W tym wszystkim może im pomóc system iAML, który dostarcza narzędzi umożliwiających realizację wymogów ustawy AML.

Ze względu na częste wykorzystywanie stowarzyszeń i fundacji do finansowania działań terrorystycznych oraz z powodu swobodnego transferu dużych środków pieniężnych przez te podmioty, obydwie te grupy zostały określone w ustawie AML jako instytucje obowiązane.

Wykonywanie przez te podmioty transakcji gotówkowych w wysokości co najmniej kwoty ponadprogowej (10.000 euro) skutkuje nałożeniem na nie obowiązków ustawowych, w tym: stworzenia dokumentu oceny ryzyka, uczestnictwa w szkoleniu, wdrożenia procedury wewnętrznej oraz prowadzenia analizy. Ale wszystkie te działania mogą być sprawnie i szybko realizowane przy wykorzystaniu narzędzi iAML.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną dopiero po spełnieniu warunku przyjęcia zapłaty za transakcje w gotówce co najmniej w wysokości kwoty progowej wskazanej w ustawie, czyli 10.000 euro.

W związku z przeprowadzeniem takich transakcji przedsiębiorca musi m.in. przygotować dokument oceny ryzyka, odbyć odpowiednie szkolenie, wdrożyć procedurę wewnętrzną oraz prowadzić analizę transakcji i raportowanie do GIIF transakcji ponadprogowych i podejrzanych. W realizacji wszystkich tych obowiązków przedsiębiorcy pomoże kompletny zestaw narzędzi iAML.

Ustawa włącza do grupy instytucji obowiązanych także część adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz prawników w zakresie, w jakim świadczą oni na rzecz swoich klientów pomoc prawną dotyczącą np. kupna lub sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstwa, tworzenia bądź prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi albo trustami.

Osoby wykonujące zawody prawne i spełniające kryteria zakwalifikowania ich do instytucji obowiązanych są zobligowane m.in. do stworzenia dokumentu oceny ryzyka, udziału w szkoleniach AML, wdrożenia i stosowania procedur AML, a także raportowania transakcji progowych i podejrzanych. W spełnieniu tych obowiązków może im pomóc zestaw narzędzi iAML, który obejmuje wszystkie wymienione wyżej elementy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie ogranicza listy instytucji obowiązanych do opisanych wcześniej grup. Do grona małych instytucji obowiązanych należą też m.in.: bukmacherzy, pośrednicy w sprzedaży nieruchomości, pośrednicy ubezpieczeniowi.

Mikrofirmy z każdej z tych grup również muszą wypełnić obowiązki ustawowe. A istotną pomocą będzie pakiet narzędzi iAML, na który składają się m.in.: wzór oceny ryzyka, szkolenie, wzór procedury wewnętrznej i rejestr transakcji z mechanizmem raportowania do GIIF.

Kompletny zestaw narzędzi AML dla mikrofirm

Szkolenia okresowe z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie okresowe

Zdobądź wiedzę, uczestnicząc w szkoleniu

Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie z zakresu AML kończy się wygenerowaniem imiennego potwierdzenia ukończenia szkolenia. Szkolenie jest na bieżąco aktualizowane. Jest też zweryfikowane przez: certyfikowanego eksperta International Compliance Association, wyspecjalizowaną kancelarię prawną oraz praktyków i współtwórców ustawy AML.

Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy

Procedura wewnętrzna

Wprowadź odpowiednie zasady działania

Dopasowana do specyfiki każdej z grup instytucji obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorców, instytucje oraz firmy. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Należy ją dołączyć do podstawowej dokumentacji firmowej.

Ocena ryzyka AML dla małych firm i przedsiębiorstw

Ocena ryzyka, analizy i rejestry

Przeprowadzaj analizy ryzyka, podmiotów i transakcji

System iAML wspomaga przeprowadzenie oceny ryzyka oraz automatycznie analizuje transakcje i weryfikuje podmioty. Prowadzi rejestry i generuje raporty GIIF. Importuje dane z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK oraz plików w formacie xls, xlsx i csv. Jest dostosowany do potrzeb wszystkich instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych.

Aktualizacje i wsparcie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Aktualizacje i wsparcie

Bądź na bieżąco i korzystaj z pomocy ekspertów AML

Wdrożenie rozwiązania iAML jest proste i szybkie, a aktualizacje związane ze zmianami prawnymi są integralną częścią programu i szkolenia. Dla podmiotów, które poznają tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, te nowe zagadnienia mogą generować wątpliwości. Dlatego nasi eksperci udzielają wsparcia od strony technicznej na etapie wdrażania zestawu narzędzi iAML.

Kluczowe korzyści z zastosowania narzędzi iAML

  • Szybkie, skuteczne, kompleksowe i niedrogie rozwiązanie w obszarze AML.
  • Zgodność z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Minimalizacja ryzyka nałożenia kar przez instytucję nadzorującą.
  • Wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych nałożonych na mikro instytucje obowiązane.
  • Udokumentowane wypełnienie obowiązków ustawowych na potrzeby kontroli.
  • Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego przy wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
  • Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów dzięki kompleksowości rozwiązania (spójne pokrycie 4 obszarów: szkolenie, ocena ryzyka, procedura, program).
  • Ograniczenie ryzyka reputacyjnego związanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących AML.
  • Stałe wsparcie online przy wypełnianiu obowiązków w zakresie AML.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, BANK POCZTOWY S.A.

Ważnym elementem przeszukiwania baz [AML] jest spójność i aktualność danych, które są atrybutem list iAML dostarczanych przez Incaso Group. Współpraca, poziom dostępności usług i serwis jest na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego partnera.

Robert Gowin

Członek Zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR S.A.

Dostarczone narzędzie […] pozwoliło nam udoskonalić dotychczasowe mechanizmy oraz zapewnia pełną zgodność z regulacjami w tym zakresie. Incaso wykazało się zrozumieniem i elastycznością przy dostosowywaniu funkcjonalności narzędzia do naszych potrzeb oraz rozmiaru działalności. Z pełnym zaufaniem polecam Incaso jako rzetelne wsparcie przy zagadnieniach zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zdzisław Kostrubała

Członek Zarządu, STS S.A.

Zespół Incaso Group, który wykazał się nie tylko olbrzymim wsparciem merytorycznym, lecz także szerokim wachlarzem narzędzi, które zautomatyzowały procesy AML w naszej grupie. Współpracę z Incaso Group możemy polecić tym, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego, oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Paweł Opoka

Wiceprezes Zarządu, AFORTI HOLDING S.A.

Nasze Towarzystwo wykorzystuje Listy Restrykcyjne autorstwa Incaso Group (PEP, sankcyjne, KNF, PKD, GEO), udostępniane poprzez Skaner iAML. Dostarczane listy wyróżniają się wysoką jakością danych, zgodnością z przepisami RODO, a także ich codzienną aktualizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Incaso Group dysponuje profesjonalnym serwisem, jest elastyczne cenowo, a dostarczone narzędzia spełniają wszystkie nasze oczekiwania.

Marzena Skowrońska

Specjalista ds. AML, WHITE BERG TFI S.A.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieśliśmy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich kompetencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Marcin Kopyś

Prezes Zarządu, FENIGE SP. Z O.O.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementów AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Joanna Siecińska

Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY SP. Z O.O.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, UNILINK S.A.

Od 2019 roku z satysfakcją korzystamy z narzędzi Incaso Group. Poza wsparciem od strony informatycznej otrzymaliśmy w Incaso również pomoc prawną, techniczną w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji, zaś cały nasz zespół został przeszkolony w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rekomendujemy Incaso jako partnera biznesowego godnego zaufania i liczymy na wieloletnią współpracę.

Jacek Krawczyk

Prezes Zarządu, CROSS LOAN S.A.

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Oszczędź czas i pieniądze dzięki gotowemu rozwiązaniu dla małych instytucji obowiązanych

Wypełnij wszystkie obowiązki ustawy AML bez zbędnych obciążeń organizacyjnych i finansowych

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę

Zaufali nam