Dotacja unijna - iAML

Procedura AML jako obowiązek ustawowy

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną AML. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Procedura wewnętrzna AML powinna być dostosowana do typu instytucji obowiązanej z uwzględnieniem charakteru jej działalności i rozmiaru. Musi być spójna z oceną ryzyka i działaniami w obszarze AML.

Procedura wewnętrzna na miarę potrzeb

Opracowywane przez naszych ekspertów procedury wewnętrzne są dostępne w kilku wersjach.

Gotowa procedura AML

Gotowa
procedura AML

Ta wersja procedury AML (wzór dokumentu) jest kompletna, w pełni zgodna z ustawą AML oraz programem analitycznym iAML, a także dopasowana do specyfiki różnych typów instytucji obowiązanych.

To idealne rozwiązanie dla mikro i bardzo małych instytucji obowiązanych.

Personalizowana procedura AML

Personalizowana
procedura AML

W razie potrzeby, każdy użytkownik systemu iAML może dostosować brzmienie udostępnionego wzoru procedury AML do swoich indywidualnych potrzeb – samodzielnie lub z pomocą naszych ekspertów.

Z tej opcji najczęściej korzystają podmioty działające w sektorze MŚP.

Procedura AML na zamówienie

Procedura AML
na zamówienie

Opracowując procedurę AML szytą na miarę, zaczynamy od zweryfikowania obecnej dokumentacji. Sprawdzamy jej spójność np. z oceną ryzyka, a następnie opracowujemy spersonalizowaną procedurę AML.

Zazwyczaj tę usługę realizujemy dla dużych firm i korporacji.

Treść procedury wewnętrznej od iAML

Wzór procedury wewnętrznej od iAML zawiera wszystkie wymagane przez ustawodawcę elementy i opisuje działania podejmowane przez instytucję obowiązaną w obszarze AML.

 1. Osoby odpowiedzialne (koordynator programu i analityk transakcji, a także ich obowiązki).
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej.
 3. Środki bezpieczeństwa finansowego.
 4. Identyfikacja klientów w kontekście AML.
 5. Ocena ryzyka klienta.
 6. Analiza okoliczności transakcji, monitorowanie rachunków, zgłaszanie transakcji podejrzanych i ponadprogowych.
 7. Procedura wstrzymania transakcji i dokonywania blokady rachunku.
 8. Przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
 9. Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach.
 10. Szkolenia.
 11. Kontrola.
 12. Zasady przechowywania i ochrony udostępnianych danych.
 13. Rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej.
 14. Dokumentowanie utrudnień dotyczących ustalenia beneficjenta rzeczywistego.
 15. Przepisy karne.
 16. Załączniki (m.in. oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym, oświadczenie o statusie PEP, informacja w sprawie identyfikacji klientów, wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, formularz ryzyka instytucjonalnego i indywidualnego).

Zaufali nam