Dotacja unijna - iAML

Duże firmy jako instytucje obowiązane

Duże firmy i korporacje a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada wiele szczegółowych obowiązków na instytucje obowiązane przetwarzające duże ilości danych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, procedury AML w tego rodzaju podmiotach są rozbudowane i skomplikowane. By zrealizować wszystkie niezbędne procesy, duże firmy i korporacje zazwyczaj posiadają odrębne zespoły odpowiadające za AML compliance oraz działy analityczno-raportujące, ale ich praca jest czasochłonna i podatna na ryzyko błędu ludzkiego.

Rozwiązaniem, które pomaga minimalizować różnego typu ryzyko związane z bezpieczeństwem i usprawniać procesy, jest wdrożenie zautomatyzowanych i spersonalizowanych systemów oraz skorzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów. Z myślą o dużych firmach stworzyliśmy więc zestaw narzędzi iAML, który składa się m.in. z audytuoceny ryzyka, szkolenia, procedury wewnętrznej, programu analitycznego oraz wsparcia ze strony ekspertów AML.

Dopasowane do potrzeb rozwiązanie AML

Mając doświadczenie we współpracy z dużymi firmami i korporacjami, wiemy, że jedną z najważniejszych cech dobrej współpracy jest szeroki zakres profesjonalnych usług AML. Nasz zespół ekspertów stworzył więc kompleksowe rozwiązanie, na które – w zależności od potrzeb – może składać się komplet lub część działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

 • Szkolenia okresowe dla pracowników.
 • Procedura wewnętrzna dotycząca AML.
 • Modułowy system analityczny iAML.
 • Parametryzowanie modeli ryzyka.
 • Personalizacja algorytmów analitycznych i macierzy.
 • Ocena ryzyka związanego z AML.
 • Identyfikacja i weryfikacja klientów.
 • Analiza wstępna klienta.
 • Ocena ryzyka nowego klienta i przypisanie do właściwej grupy ryzyka.
 • Tworzenie modelu ryzyka klienta.
 • Katalogowanie profilu klienta.
 • Dobór środków bezpieczeństwa finansowego.
 • Analiza relacji klienta z partnerami.
 • Monitorowanie klientów.
 • Wielowymiarowa analiza transakcji na podstawie wysokości kwoty, profilu klienta, ryzyka związanego z klientem, list sankcyjnych, list PEP itp.
 • Przedmiotowa obsługa czynności związanych z wybraną transakcją.
 • Tworzenie indywidualnych czarnych i białych list.
 • Monitorowanie transakcji.
 • Identyfikacja transakcji z obowiązkiem raportowania.
 • Przygotowanie raportów dla GIIF.
 • Przygotowanie raportów dla organów nadzorczych.
 • Przygotowanie raportów na potrzeby systemów bazodanowych użytkownika.

Indywidualne podejście do klienta

Optymalizacja pracy działów compliance oraz zautomatyzowanie procesów AML to nasz nadrzędny cel. Do każdego klienta podchodzimy więc indywidualnie, by spełnić wszystkie kluczowe wymagania. W zespole mamy doświadczonych prawników, posiadamy też własne zaplecze programistyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klientów, zapewniając im wsparcie w wielu obszarach.

Weryfikacja, audyt i konsultacje w obszarze AML

Weryfikacja

Przeprowadzamy audyt i konsultacje dotyczące działalności firmy w obszarze AML, na podstawie których opracowujemy praktyczne rekomendacje.

Automatyzacja procesów AML compliance

Automatyzacja

Usprawniamy procesy AML compliance dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom w obszarze np. oceny ryzyka, analizy klientów i monitorowania danych.

Personalizacja i konfiguracja narzędzi AML

Personalizacja

Umożliwiamy konfigurację narzędzi iAML i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników, a także opracowujemy na zlecenie np. macierze i algorytmy.

Integracja programu AML z zewnętrznymi systemami

Integracja

Udostępniamy narzędzia służące do wymiany danych z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi przez klienta, w tym kompletną infrastrukturę API.

Doradztwo prawne, biznesowe oraz techniczne dot. AML

Doradztwo

Zapewniamy wsparcie prawne, biznesowe oraz techniczne zarówno w czasie wdrożenia, jak i podczas bieżącego wykorzystywania systemu analitycznego iAML. Zależnie od potrzeb klienta, doradztwo świadczymy w postaci usługi jednorazowej albo stałej współpracy.

Obowiązujące prawo wciąż się zmienia, dlatego pomoc prawna ze strony ekspertów AML jest często kluczowa dla przedsiębiorców, instytucji oraz firm. Profesjonalne wsparcie to większe bezpieczeństwo finansowe oraz szybsze i sprawniejsze prowadzenie bieżących spraw z klientami lub organami kontroli.

Outsourcing procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Outsourcing

Zarządzamy procesami AML, analizujemy dane, opracowujemy raporty. Możemy realizować całość zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub przejąć od instytucji obowiązanej wybrane czynności.

Zlecenie ekspertom prowadzenia analiz, tworzenia rejestrów i zgłoszeń, a także korzystanie z bieżącego doradztwa w zakresie transakcyjnym to większa wygoda i bezpieczeństwo dla instytucji obowiązanej. Outsourcing procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy to oszczędność czasu i pieniędzy oraz optymalizacja zasobów.

Kompleksowe wdrożenie systemu iAML

Duże firmy i korporacje potrzebują rozwiązań AML, które są dopasowane do ich procesów i narzędzi. Dlatego – dla zapewnienia zgodności systemów, poprawności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemu – pakiet iAML jest przygotowywany i wdrażany z uwzględnieniem wszystkich wymagań klienta. A realizowany jest w kilku etapach.

 1. Przeprowadzenie rozmów wstępnych i podpisanie NDA.
 2. Weryfikacja wymagań klienta i opracowanie specyfikacji systemu.
 3. Wycena projektu, akceptacja i podpisanie umów współpracy.
 4. Opracowanie procedur wewnętrznych lub wybranych ich elementów.
 5. Dostosowanie algorytmów i macierzy do celów analitycznych klienta.
 6. Implementacja gotowego narzędzia i testowanie systemu.
 7. Zrealizowanie szkolenia z obsługi programu iAML.
 8. Podpisanie protokołu odbioru.
 9. Obsługa powdrożeniowa.

Kluczowe korzyści z zastosowania narzędzi iAML

 • Usprawnienie procesów i obniżenie kosztów AML compliance w wyniku automatyzacji.
 • Uzyskanie dostępu do aktualnych materiałów – szkoleń, dokumentów i algorytmów analitycznych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przez monitorowanie zagrożeń związanych z zawieranymi transakcjami.
 • Wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na firmach, ich zarządach i osobach odpowiedzialnych za AML.
 • Udokumentowanie wypełnienia obowiązków związanych z ustawą AML na potrzeby kontroli z KNF.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Zminimalizowanie ryzyka nałożenia kar przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Zmniejszenie innych ryzyk – np. reputacyjnego oraz błędu ludzkiego.
 • Zintegrowanie systemu iAML z wykorzystywanym oprogramowaniem.
 • Korzystanie ze wsparcia ekspertów – od strony technicznej, prawnej i biznesowej.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, BANK POCZTOWY S.A.

Ważnym elementem przeszukiwania baz [AML] jest spójność i aktualność danych, które są atrybutem list iAML dostarczanych przez Incaso Group. Współpraca, poziom dostępności usług i serwis jest na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego partnera.

Robert Gowin

Członek Zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR S.A.

Dostarczone narzędzie […] pozwoliło nam udoskonalić dotychczasowe mechanizmy oraz zapewnia pełną zgodność z regulacjami w tym zakresie. Incaso wykazało się zrozumieniem i elastycznością przy dostosowywaniu funkcjonalności narzędzia do naszych potrzeb oraz rozmiaru działalności. Z pełnym zaufaniem polecam Incaso jako rzetelne wsparcie przy zagadnieniach zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zdzisław Kostrubała

Członek Zarządu, STS S.A.

Zespół Incaso Group, który wykazał się nie tylko olbrzymim wsparciem merytorycznym, lecz także szerokim wachlarzem narzędzi, które zautomatyzowały procesy AML w naszej grupie. Współpracę z Incaso Group możemy polecić tym, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego, oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Paweł Opoka

Wiceprezes Zarządu, AFORTI HOLDING S.A.

Nasze Towarzystwo wykorzystuje Listy Restrykcyjne autorstwa Incaso Group (PEP, sankcyjne, KNF, PKD, GEO), udostępniane poprzez Skaner iAML. Dostarczane listy wyróżniają się wysoką jakością danych, zgodnością z przepisami RODO, a także ich codzienną aktualizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Incaso Group dysponuje profesjonalnym serwisem, jest elastyczne cenowo, a dostarczone narzędzia spełniają wszystkie nasze oczekiwania.

Marzena Skowrońska

Specjalista ds. AML, WHITE BERG TFI S.A.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieśliśmy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich kompetencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Marcin Kopyś

Prezes Zarządu, FENIGE SP. Z O.O.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementów AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Joanna Siecińska

Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY SP. Z O.O.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, UNILINK S.A.

Od 2019 roku z satysfakcją korzystamy z narzędzi Incaso Group. Poza wsparciem od strony informatycznej otrzymaliśmy w Incaso również pomoc prawną, techniczną w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji, zaś cały nasz zespół został przeszkolony w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rekomendujemy Incaso jako partnera biznesowego godnego zaufania i liczymy na wieloletnią współpracę.

Jacek Krawczyk

Prezes Zarządu, CROSS LOAN S.A.

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt AML compliance

Skorzystaj z eksperckiego wsparcia prawnego, technicznego i biznesowego

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę

Zaufali nam