Dotacja unijna - iAML

Ekspert AML

Twórcą i dostawcą rozwiązań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oferowanych pod marką iAML jest Incaso Group sp. z o.o.

Incaso Group sp. z o.o. na rynku usług prawnych, finansowych, technologicznych i bezpieczeństwa finansowego działa od 2014 roku. Wspiera tysiące firm i instytucji prowadzących działalność w Polsce i Unii Europejskiej, w tym największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne, a także wiele małych i średnich podmiotów.

Spółkę tworzy stały zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy, technologii, prawa i doradztwa biznesowego. Oferowane rozwiązania są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.

Certyfikat ISO 27001

Chcąc zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w ramach oferowanych usług, Incaso Group sp. z o.o. posiada certyfikat ISO/IEC 27001:2013.

Atestacja zgodności działań Incaso Group sp. z o.o. z normą ISO/IEC 27001:2013 potwierdza stosowanie najlepszych globalnych praktyk i zaawansowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

 

Misja Incaso group

MISJA

Tworzymy oraz wdrażamy skuteczne, zgodne z obowiązującym prawem, w pełni zautomatyzowane rozwiązania cyfrowe ułatwiające pracę naszym klientom.

Wizja Incaso Group

WIZJA

Integrujemy świat finansów, biznesu, prawa i technologii, aby nasi klienci mogli szybko, intuicyjnie, bezpiecznie i niskim kosztem optymalizować decyzje biznesowe.

Kompetencje Incaso Group

KOMPETENCJE

Mając doświadczenie od 2014 roku, dzięki wytrwałości i zaangażowaniu w każdy projekt, staliśmy się ekspertem rozwiązań informatycznych dla branży finansowej.

Doświadczenie Incaso Group

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

  • Obsługę kilku tysięcy instytucji obowiązanych, w tym podmiotów nadzorowanych przez KNF.
  • Obsługę podmiotów międzynarodowych oraz podmiotów świadczących usługi międzynarodowego transferu pieniędzy.
  • Obsługę spółek Skarbu Państwa.
  • Wsparcie przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych uzyskanych od KNF lub GIIF.
  • Wsparcie podczas kontroli ze strony organów nadzorczych.
Oferta Incaso Group

Naszym klientom oferujemy m.in.:

  • Platformę list restrykcyjnych, w tym osób na eksponowanych stanowiskach politycznych oraz znajdujących się na listach sankcyjnych.
  • Aplikację analityczną wspomagającą przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Wsparcie prawne (audyt, doradztwo, procedury, szkolenia) dla instytucji obowiązanych przy prowadzeniu bieżącej działalności oraz w postępowaniach kontrolnych.

Zaufali nam