Dotacja unijna - iAML

Kompletny zestaw dokumentów AML dla lombardów

Lombardy, będące od 7 stycznia 2024 roku instytucjami obowiązanymi, są zobligowane ustawą AML do wykonywania szeregu zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Istotną rolę wśród tych obowiązków stanowi przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów AML takich jak procedura wewnętrzna AML oraz ocena ryzyka AML. Ustawodawca nakazuje lombardom również szkolenie z tematyki AML.

Wszystkie dokumenty AML dla lombardów – przygotowane w ramach pakietu iAML dla lombardów – są ze sobą spójne oraz w pełni zgodne z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Każdy z tych dokumentów można uzyskać w formie szablonu gotowego do wdrożenia i uwzględniającego specyfikę działania lombardów. Dokumenty te są edytowalne, a zatem można także dostosować je do indywidualnych potrzeb swojej firmy.

Istotnym wsparciem dla tej grupy firm może być również Certyfikat iAML dla lombardów opracowany przez Incaso Group.

W razie potrzeby nasi eksperci oferują lombardom swoją pomoc w zakresie tworzenia, uzupełniania oraz aktualizowania dokumentacji AML.

Przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową zapraszamy również do lektury poradnika AML dla lombardów.

Certyfikat AML dla lombardów

Certyfikat AML dla lombardów

Certyfikat AML mogą otrzymać wyłącznie te podmioty (lombardy), które dostosują się do wymogów ustawy AML, w szczególności wdrożą procedurę wewnętrzną, dokument ocena ryzyka, a także zdobędą aktualną wiedzę dzięki szkoleniu z tematyki AML. Certyfikat ten jest wystawiany przez Incaso Group na czas określony, z możliwością przedłużenia.

Szkolenie AML dla lombardów

Szkolenie AML dla lombardów

Kursy e-learningowe oraz szkolenia online i stacjonarne AML, które kończą się imiennym potwierdzeniem ukończenia zajęć. E-learning daje dostęp do zasobów kursu 24/7 i pozwala uczyć się w dogodnym miejscu i czasie. Wszystkie szkolenia są przygotowane przez prawników i ekspertów AML oraz skupione na aspektach praktycznych, które są kluczowe dla lombardów.

Procedura AML dla lombardów

Procedura AML dla lombardów

Gotowy do użycia wzór procedury AML przeznaczony specjalnie dla lombardów. Opisuje działania podejmowane przez dany lombard w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest spójny z dokumentem oceny ryzyka AML.

Ocena ryzyka AML dla lombardów

Ocena ryzyka AML dla lombardów

Kompletny dokument oceny ryzyka AML, który wymaga jedynie uzupełnienia danych szczegółowych dotyczących konkretnego lombardu. Bazuje na szeregu kryteriów oceny i zawiera informacje z zakresu identyfikacji oraz analizy ryzyka AML, a także wskazuje stosowane w danym lombardzie środki bezpieczeństwa finansowego.

Zaufali nam