Dotacja unijna - iAML

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Instytucje obowiązane są zobligowane ustawą AML m.in. do identyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich klientów, dostawców i partnerów, a następnie do zastosowania wobec nich odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne, które sprawują pośrednio albo bezpośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.

Instytucje obowiązane mogą wypełnić swoje obowiązki w tym zakresie, korzystając z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) lub innych systemów weryfikacji, takich jak iAML, które korzystają z danych publikowanych w CRBR.

Rejestr zawiera informacje na temat:

 • Spółek jawnych
 • Spółek komandytowych
 • Spółek komandytowo-akcyjnych
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021)
 • Spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dane beneficjentów rzeczywistych to:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL i NIP
 • Data urodzenia
 • Nazwa podmiotu
 • Stanowisko

Wygodny dostęp do aktualnych danych

Aplikacja webowa – Rejestr beneficjentów rzeczywistych – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Korzystanie z rejestru beneficjentów rzeczywistych przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w plikach pdf. Można też pobrać listy w plikach xml, csv i json.

Interfejs API – Rejestr beneficjentów rzeczywistych – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Wykorzystując rozwiązania API, rejestr beneficjentów rzeczywistych można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany na weryfikację danych.

Klienci