Facebook Linkedin Youtube

Element układanki Twojego biznesu

Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

AML, czyli Anti Money Laundering, to w tłumaczeniu na język polski Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych prowadzenia działalności w Polsce, tak jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higieny pracy czy ochrona środowiska.


Regulująca przepisy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest oparta na regulacji międzynarodowej – IV Dyrektywie Unijnej.


Ustawa nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców i firmy. Aby zabezpieczyć się i nie być narażonym na oszustwa oraz nie być posądzonym o branie udziału w zabronionym procederze, należy wprowadzić właściwy system ochrony.


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce

Organem państwowym powołanym do analizy i kontroli działań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Aby skutecznie wykonywać swoją działalność, GIIF zbiera i analizuje dane o zagrożonych transakcjach, przeprowadzanych na terenie Polski. Dane poddawane analizie są zbierane na podstawie raportów przesyłanych do GIIF przez instytucje obowiązane.

Instytucje obowiązane

Przedsiębiorcy i firmy, których zadaniem jest analizowanie transakcji oraz przekazywanie informacji o tych zagrożonych do GIIF, to między innymi:

pranie brudnych pieniędzy

Biegli rewidenci, doradcy podatkowi

GIIF

Biura rachunkowe

Przedsiębiorcy

AML

Fundusze inwestycyjne

15tys euro

Banki, Instytucje finansowe

pranie brudnych pieniędzy

Instytucje pieniądza elektronicznego

pranie pieniędzy

Stowarzyszenia i fundacje

Kantory wymiany walut

Komisy i lombardy

Portale i domy aukcyjne

Bukmacherzy

Zawody prawnicze

Biura Usług Płatniczych
Krajowe Instytucje Płatnicze

Skup i sprzedaż
kamieni i metali szlachetnych

Towarzystwa ubezpieczeniowe
Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy w sprzedaży
nieruchomości

Obowiązki instytucji obowiązanych

szkolenie

rejestr

procedura

Kary za brak wypełnionych obowiązków ustawowych mogą być nałożone na instytucje obowiązane, podmioty działające w formie spółek, osoby prowadzące działalność polegającą na tworzeniu spółek, a także na członków zarządu w spółkach, którzy zostali wskazani jako osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiązków ustawowych.

Zgodnie z ustawą, kary i sankcje mogą mieć formę:

 • kar administracyjnych – np. nakaz zaprzestania podejmowania działań naruszających prawo, publikacja informacji o naruszeniu prawa na stronie BIP, cofnięcie wydanej koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie podmiotu z rejestru działalności regulowanej, kara pieniężna,
 • sankcji karnych – w tym kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności.

Instytucje kontrolujące

GIIF

Współpraca

Incaso Group to lider na rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych w Polsce, który od ponad 15 lat działa w branży finansowej, przeprowadzając przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji.

Firmę tworzy zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradztwa biznesowego. A oferowane rozwiązania są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.

Korzystając z naszego wsparcia, instytucje obowiązane mogą spełnić wszystkie wymogi ustawowe i zabezpieczyć siebie, swoich pracowników, kontrahentów i klientów.

Nasza oferta to idealnie zbalansowane rozwiązania pomiędzy wypełnieniem obowiązków ustawowych a obciążeniem nowymi procedurami. Nasza propozycja jest unikalna na rynku polskim i stanowi jedną z najtańszych dostępnych opcji. Opracowaliśmy kilka wariantów współpracy, zachęcamy do zapoznania się z opisami poniżej, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie.

15000 euro

Mikrofirmy

Kompleksowa oferta dla małych instytucji obowiązanych. Oferta skierowana jest do indywidualnych przedsiębiorców i mikrofirm, które chcą sprawnie wypełnić podstawowe obowiązki ustawowe. Elementami tego pakietu są: szkolenia, procedury wewnętrzne, rejestr transakcji oraz bieżące doradztwo.

pranie pieniędzy

MŚP

System analityczny dopasowany do potrzeb konkretnej firmy to główny element oferty dla średnich i dużych instytucji obowiązanych. Z uwagi na ich indywidualne potrzeby, opracowujemy na zlecenie macierze i algorytmy, implementując je do systemu iAML. Optymalizujemy procesy oraz koszty działu compliance.

GIIF

Outsourcing

Wspieramy przedsiębiorców oraz firmy w analizie i przygotowywaniu dokumentacji SAR, w tym generowaniu kart zgłoszeń do GIIF oraz rejestrów analizy transakcji. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i finansowe w zakresie AML.

pranie brudnych pieniędzy

Doradztwo

Celem usług doradczych jest audyt oraz aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji klienta. Klientów przygotowujemy do, i wspieramy podczas, kontroli prowadzonych przez organy ścigania przestępstw gospodarczych. Pomoc prawną możemy świadczyć albo jednorazowo, albo w formie stałych konsultacji.

Kontakt

Godziny pracy: 08:00 - 16:00

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
NIP: 6692521160  |  REGON: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 137 000 PLN
© 2003-2018 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Rozwiązanie dla przedsiębiorców i mikrofirm

Pomagamy szybko, sprawnie i niskim kosztem wypełnić obowiązek ustawowy

Dla kogo?

Doradcy podatkowi, biura rachunkowe

Mimo, że biura rachunkowe nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientów transakcjach, to wiedzą o ich przebiegu i charakterze. To dlatego odgrywają znaczącą rolę w systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy.

Z myślą o tej grupie klientów zestaw narzędzi iAML został rozbudowany o moduł analizy klientów biur rachunkowych oraz o moduł analizy transakcji przez nich przeprowadzanych. Korzystanie z tego rozwiązania pozwala więc wywiązać się z obowiązku ustawowego oraz zwiększyć ochronę swoich klientów.

Kantory walut

Kantory walut – zarówno stacjonarne, jak i elektroniczne – są podmiotami, które są zobligowane ustawą do przeprowadzania analizy transakcji oraz klientów. Jednym z powodów nałożenia na nie takiego obowiązku jest, potencjalnie częstszy niż w przypadku innych podmiotów, międzynarodowy charakter przeprowadzanych transakcji.

Obowiązki wynikające z ustawy to: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej oraz prowadzenie analizy i rejestru transakcji. iAML jest to więc produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy instytucji obowiązanych.

Biura usług płatniczych

Instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agenci w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych są instytucjami obowiązanymi wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zobligowane są tym samym do ukończenia szkoleń dotyczących AML, analizowania wszystkich transakcji oraz wprowadzenia procedury wewnętrznej. W tym wszystkim pomoże im zestaw narzędzi iAML, który w kompleksowy sposób pomaga sprostać wymogom ustawy AML.

Komisy i salony samochodowe

Te dwie grupy podmiotów są kwalifikowane jako instytucje obowiązane na podstawie dwóch kryteriów. Pierwszy z nich jest związany z minimalną wartością transakcji dokonywanych w gotówce (tzw. kwota ponadprogowa w wysokości 10.000 euro). A drugi to zakwalifikowanie działalności komisowej jako pośrednictwa w transakcjach zakupu-sprzedaży.

Obowiązki ustawowe dla komisów i salonów samochodowych są to: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej oraz prowadzenie analizy i rejestru transakcji. iAML to produkt dopasowany do potrzeb tej grupy instytucji obowiązanych.

Przedsiębiorcy

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną dopiero po spełnieniu warunku przyjęcia zapłaty za transakcje w gotówce w wysokości minimum kwoty ponadprogowej wskazanej w ustawie (10.000 euro).

W związku z przeprowadzaniem takich transakcji przedsiębiorca musi odbyć szkolenie, wdrożyć procedurę wewnętrzną oraz prowadzić analizę i rejestr transakcji. W realizacji tych obowiązków pomoże kompletny zestaw narzędzi iAML.

Stowarzyszenia i fundacje

Ze względu na częste wykorzystywanie stowarzyszeń i fundacji do finansowania działań terrorystycznych oraz swobodny transfer dużych środków pieniężnych, obydwie te grupy podmiotów zostały określone w ustawie jako instytucje obowiązane.

Wykonywanie przez te podmioty transakcji gotówkowych w wysokości co najmniej kwoty ponadprogowej (10.000 euro), powoduje nałożenie na nie wszystkich obowiązków ustawowych: uczestnictwa w szkoleniu, wdrożenia procedury wewnętrznej oraz prowadzenia analizy i rejestru transakcji. Wszystkie te działania mogą one sprawnie i szybko zrealizować przy wykorzystaniu rozwiązania iAML.

Oferta

Najprostszym sposobem spełnienia obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane jest skorzystanie z zestawu narzędzi iAML:

szkolenie AML

Szkolenie okresowe

Zdobądź wiedzę, uczestnicząc w szkoleniu

Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie e-learningowe kończące się wygenerowaniem przez system imiennego potwierdzenia ukończenia szkolenia przez uczestnika. Potwierdzenie zachowuje swoją ważność przez 1 rok lub do kolejnej aktualizacji przepisów prawa. Szkolenie jest stale uaktualniane pod kątem merytorycznym oraz weryfikowane przez certyfikowanego eksperta International Compliance Association.

procedury AML

Procedura wewnętrzna

Wprowadź zasady działania

Dopasowana do specyfiki każdej z grup instytucji obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorców, instytucje i firmy. Stanowi zapis konkretnych działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Należy ją dołączyć do podstawowej dokumentacji firmowej.

AML

Rejestr transakcji

Analizuj relacje i transakcje

Program iAML analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi rejestr oraz generuje raporty do GIIF. Importuje dane z programów Subiekt, Optima oraz Symfonia. Działa w środowisku MS Windows. Program iAML jest dostosowany do potrzeb wszystkich instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, dla których został rozbudowany o moduł analizy klientów biur oraz transakcji przez nich przeprowadzanych.

Wsparcie prawne i techniczne

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania iAML jest niezwykle proste i szybkie. Ale dla podmiotów, które dopiero poznają tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, te nowe zagadnienia mogą generować wiele pytań i wątpliwości.

Nasi eksperci wspierają klientów swoją wiedzą techniczną na etapie wdrażania zestawu narzędzi iAML. Udzielają im również pomocy prawnej w razie napotkanych trudności. Do dyspozycji klientów pozostają nasi specjaliści w obszarze prawa, finansów, biznesu oraz technologii.

Kontakt

Godziny pracy: 08:00 - 16:00

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
NIP: 6692521160  |  REGON: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 137 000 PLN
© 2003-2018 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Zwiększ wydajność i obniż koszty compliance AML

Modułowe systemy analityczne dla małych i średnich firm

System analityczny iAML

iAML to kompletne rozwiązanie umożliwiające realizowanie różnorakich działań z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy. Służy w szczególności do analizy, typowania i oceny ryzyka, a także raportowania zjawisk mających charakter przestępczy. Umożliwia dostosowanie narzędzi analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta. Wspomaga tym samym pracę ekspertów działów compliance oraz działów analityczno-raportujących.


pranie brudnych pieniędzy

Korzyści

pranie pieniędzy

Etapy

korzyści AML

Funkcje

eksperci AML

Dostosowanie

Korzyści

 • Spełnienie wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Optymalizacja czasu pracy działu AML compliance dzięki automatyzacji procesu analizy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa zawieranych transakcji przez ciągłe monitorowanie zagrożeń
 • Bieżąca aktualizacja narzędzi pod kątem programistycznym oraz zmian w przepisach prawa
 • Ograniczenie kosztów związanych z manualną obsługą analizy i monitorowania danych
 • Możliwość zintegrowania systemu z aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem

Etapy

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Posiadamy własne zaplecze programistyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klientów. Dostosowanie oprogramowania do wymogów klienta realizujemy w kilku etapach:

 • Opracowanie specyfikacji systemu uwzględniającej potrzeby i wymagania klienta
 • Wycena projektu, akceptacja i podpisanie umów współpracy
 • Przygotowanie oprogramowania i przeprowadzenie testów we współpracy z klientem
 • Implementacja gotowego narzędzia w architekturę systemu klienta
 • Zrealizowanie szkolenia z obsługi programu oraz obsługa powdrożeniowa

Podstawowe funkcje

 • Bieżąca identyfikacja i weryfikacja klienta na podstawie aktualizowanych codziennie list sankcyjnych FATF, OFAC, ONZ, SDN, list ostrzeżeń KNF oraz własnych czarnych list
 • Parametryzowanie modeli ryzyka przy użyciu indywidualnych kryteriów użytkownika
 • Ocena ryzyka oraz zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
 • Typowanie i monitorowanie transakcji podejrzanych przez zestaw konfigurowalnych kryteriów i modeli ryzyka
 • Prowadzenie rejestru oraz raportowanie i zgłaszanie transakcji podejrzanych i ponadprogowych do jednostek opisanych w procedurze wewnętrznej (w tym GIIF)

Dostosowanie

System iAML pozwala na wymianę danych z zewnętrznymi narzędziami klienta dzięki rozbudowanej funkcjonalności importu i eksportu danych. Może działać w pełni automatycznie przez sprzężenie różnych baz danych lub import plików przeznaczonych do analizy. System działa jako aplikacja jednostanowiskowa lub instalacja serwerowa, w zależności od oczekiwań klienta. Istnieje również przygotowana infrastruktura API dla ułatwienia integracji.

Weryfikacja procedur wewnętrznych

Mamy pełną świadomość tego, że etap analizy biznesowej ma kluczowe znaczenie dla wyniku projektu. Przygotowanie każdego procesu tworzenia nowych rozwiązań rozpoczynamy więc od zdefiniowania kluczowych potrzeb, a kończymy na ewaluacji powdrożeniowej. Do tego celu niezbędna jest weryfikacja czynności AML wykonywanych przez daną firmę i wiążąca się z tym poufność.

Jeżeli rozwiązania AML nie są jeszcze wdrożone, proponujemy narzędzia i wzory procedur wewnętrznych dostosowanych do struktury organizacyjnej firmy, które są spójne z systemem iAML. W efekcie pracy naszego zespołu i klienta powstaje procedura wewnętrzna zgodna z faktycznym wdrożeniem jej założeń w postaci rozwiązań iAML dostosowanych do potrzeb konkretnej instytucji obowiązanej. Optymalizacja i nieuciążliwość procesów to nasz nadrzędny cel.

Szkolenie działu compliance

Wspieramy instytucje obowiązane w szeroko pojętej tematyce AML. Wdrożenie narzędzi iAML (system, procedura, rejestry, szkolenia) w proponowanej przez nas formie optymalizuje obowiązki i minimalizuje towarzyszące im czynności, dając maksymalne efekty w postaci oszczędności czasu i zwiększenia bezpieczeństwa.

Jednym z elementów obowiązków ustawowych instytucji obowiązanych jest uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest to nie tylko wiedza podstawowa wymagana przez ustawodawcę, ale również wiedza praktyczna. By sprostać tym wymaganiom, nasz zespół ekspertów opracował szkolenie e-learningowe dla specjalistów z działów AML.

Nasze doświadczenie obejmuje pracę na rzecz wielu instytucji obowiązanych, wiedzę akademicką uzyskaną w International Compliance Association w Londynie, a także know-how płynące z bieżących kontaktów z instytucjami kontrolującymi.

Kontakt

Godziny pracy: 08:00 - 16:00

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
NIP: 6692521160  |  REGON: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 137 000 PLN
© 2003-2018 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Zleć zarządzanie procesami AML ekspertom

Techniczna analiza danych oraz raporty

Outsourcing AML

Zlecenie ekspertom prowadzenia analizy, tworzenia rejestrów i zgłoszeń, a także korzystanie z profesjonalnego doradztwa w zakresie transakcyjnym to wygoda i bezpieczeństwo dla instytucji obowiązanej. Outsourcing procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy do zewnętrznej firmy to oszczędność czasu i pieniędzy oraz optymalizacja zasobów.

Etapy wdrożenia

Istnieje wiele typów instytucji obowiązanych, a specyfika ich działania jest niezwykle różnorodna. Dlatego niezbędnym elementem wdrożenia rozwiązań iAML jest określenie indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Równie ważna dla poprawności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemu jest odpowiednia kolejność działań:

 • Przeprowadzenie rozmów wstępnych
 • Podpisanie umowy poufności (NDA)
 • Weryfikacja potrzeb klienta
 • Ofertowanie i podpisanie zlecenia
 • Dostosowanie algorytmów i macierzy do celów analitycznych klienta
 • Opracowanie procedur wewnętrznych bądź wybranych ich elementów
 • Ponowna weryfikacja systemu
 • Podpisanie protokołu odbioru

Usługi z zakresu AML

Oferta dotycząca outsourcingu realizacji obowiązków AML jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb instytucji obowiązanej. Nasz zespół ekspertów doradza w profilowaniu relacji i podziale obowiązków. Istnieje możliwość zlecenia nam prowadzenia całości działań AML lub wybranie i zlecenie tylko określonych czynności:

 • Analizy wstępnej klienta
 • Oceny ryzyka nowego klienta i przypisania do jednej z czterech grup ryzyka
 • Tworzenia modelu ryzyka
 • Katalogowania profilu klienta
 • Doboru odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
 • Analizy relacji klienta z partnerami
 • Monitorowania klientów
 • Dostosowania algorytmów analitycznych i macierzy
 • Wielowymiarowej analizy transakcji, na podstawie wysokości kwoty, profilu klienta, ryzyka związanego z klientem, list sankcyjnych, list PEP itp.
 • Przedmiotowej obsługi czynności wobec wybranej transakcji
 • Tworzenia indywidualnych list sankcyjnych lub podwyższonego ryzyka dla danej instytucji
 • Wyznaczania transakcji z obowiązkiem raportowania
 • Przygotowania raportów dla GIIF
 • Przygotowania raportów dla organów nadzorczych
 • Przeanalizowanych transakcji
  7 218 083
 • Opracowanych procedur i wdrożeń
  692
 • Rekordów w bazach sankcyjnych
  390 231
 • Kombinacji algorytmicznych w systemie
  238

Kontakt

Godziny pracy: 08:00 - 16:00

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
NIP: 6692521160  |  REGON: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 137 000 PLN
© 2003-2018 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

By zapewnić Ci spokój i bezpieczeństwo

Doradztwo i konsultacje w zakresie AML

Doradztwo Incaso Group

Nasze usługi doradcze są formą świadczenia pomocy prawnej w kontekście realizowania obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Obowiązujące prawo wciąż się zmienia, dlatego pomoc prawna ze strony ekspertów AML jest często kluczowa dla przedsiębiorców, instytucji oraz firm. Profesjonalne wsparcie to większe bezpieczeństwo oraz sprawniejsze prowadzenie bieżących spraw z klientami lub organami kontroli.

Usługa jednorazowa

Pomoc w określeniu niezbędnych do wykonania działań w zakresie AML, również gdy pojawiają się pytania lub zalecenia ze strony organów kontroli lub gdy jest prowadzone dochodzenie. Wsparcie w dostosowaniu prowadzonej działalności do obowiązującego prawa, a także doradztwo w zakresie faktycznych obowiązków ustawowych.

Rozpoczęcie współpracy z klientem poprzedza podpisanie umowy NDA (umowy dot. poufności przekazywania danych), krótka konsultacja, wycena i podpisanie umowy zlecenia na wykonanie konkretnych czynności. A efektem prac naszych ekspertów jest przekazanie klientowi kompletnej i zgodnej z wytycznymi ustawodawcy dokumentacji oraz przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zapytania klienta.

Celem usługi jest wprowadzenie rozwiązań zgodnych z ustawą AML, przygotowanie instytucji obowiązanej do kontroli lub wyjaśnienie problematycznych zagadnień. Dlatego przy tej formie współpracy kluczowe są: czas wykonania, dokładność, skuteczność i bieżąca współpraca z instytucją obowiązaną.

Usługa stała

Kompleksowa usługa bieżącego wsparcia w obszarze formalnych aspektów czynności prawnych, z którymi instytucja obowiązana ma do czynienia w swoich codziennych obowiązkach związanych z AML. Pomoc udzielana w tej formie jest bardziej przystępna cenowo niż usługa jednorazowa, ze względu na stały charakter współpracy. A wszelkie informacje przekazywane podczas współpracy są chronione umową dot. poufności.

Doradztwo obejmuje m.in. aktualizację procedur wewnętrznych, rejestrów transakcji z szablonami analizy i oceny ryzyka transakcji, a także wielu innych formalnych obowiązków wynikających z zapisów ustawy. Uzupełnieniem usługi jest asysta prawna przy zawieraniu nowych relacji z klientami, a także konsultacje w przypadku transakcji wątpliwych.

Celem tej usługi jest zapewnienie stałego i na bieżąco aktualizowanego źródła wiedzy na temat obowiązków oraz sposobów ich realizacji, a także ułatwienie wdrożenia niezbędnych zmian w ramach prowadzonej działalności.

Standardy i bezpieczeństwo

W celu zapewnienia najwyższego standardu usług doradczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), na każdym etapie współpracy z klientem zapewniamy pełne zaangażowanie naszych specjalistów.

Nasze działania oparte są na szerokiej wiedzy i bogatym doświadczeniu współpracujących z nami prawników oraz ekspertów AML. Usługi doradcze realizują m.in. specjaliści z różnych dziedzin prawa, w tym radca prawny, doradca podatkowy, biegły rewident oraz inni (w zależności od potrzeb klienta i rozwiązywanej sytuacji).

Jako jedni z nielicznych w Polsce, nasi eksperci posiadają certyfikaty International Compliance Association, w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozwój naszej firmy realizujemy poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie prawa oraz nabywanie wiedzy na temat konkretnych branż, w ramach których działają nasi klienci.

Kontakt

Godziny pracy: 08:00 - 16:00

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
NIP: 6692521160  |  REGON: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 137 000 PLN
© 2003-2018 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności