Facebook Twitter Youtube Partnerzy pranie brudnych pieniędzy

Element układanki Twojego biznesu

Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

AML, czyli An, Money Loundering to w tłumaczeniu na język polski – Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych prowadzenia działalności w Polsce, tak jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higieny pracy czy ochrona środowiska.


Regulująca przepisy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podst. Dz. U. Z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) oparta jest na regulacji międzynarodowej – III Dyrektywie Unijnej, od 26.06.2017 na IV Dyrektywie Unijnej.


Ustawa nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców i firmy. Aby zabezpieczyć się i nie być narażonym na oszustwa oraz nie być posądzonym o branie udziału w zabronionym procederze należy wprowadzić właściwy system ochrony.


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce

Organem państwowym powołanym do analizy i kontroli działań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce został Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Aby skutecznie wykonywać swoją działalność, GIIF zbiera i analizuje dane o zagrożonych transakcjach, przeprowadzanych na terenie RP. Dane poddawane analizie zbierane są na podstawie raportów przesyłanych do GIIF przez Instytucje Obowiązane.

Instytucje obowiązane

Przedsiębiorcy i firmy, których zadaniem jest analizowanie transakcji oraz przekazywanie informacji o tych zagrożonych do GIIF są między innymi:

pranie brudnych pieniędzy

Biegli rewidenci, doradcy podatkowi

GIIF

Biura rachunkowe

Przedsiębiorcy

AML

Fundusze inwestycyjne

15tys euro

Banki, Instytucje finansowe

pranie brudnych pieniędzy

Instytucje pieniądza elektronicznego

pranie pieniędzy

Stowarzyszenia i fundacje

Kantory wymiany walut

Komisy i lombardy

Portale i domy aukcyjne

Bukmacherzy

Zawody prawnicze

Biura Usług Płatniczych
Krajowe Instytucje Płatnicze

Skup i sprzedaż
kamieni i metali szlachetnych

Towarzystwa ubezpieczeniowe
Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy w sprzedaży
nieruchomości

Obowiązki instytucji obowiązanych

szkolenie

rejestr

procedura

Kary za brak wypełnionych obowiązków ustawowych:

 • brak szkoleń: do 100.000,00 PLN (nałożone w ostatnim czasie kary zaczynają się od 9.000,00 a kończą na 50.000,00 PLN),
 • brak rejestrów i raportów: do 750.000,00 PLN (uzależnione od wielkości firmy oraz zaniechania, w praktyce od 20.000,00 PLN) oraz sankcje karne do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu.

Instytucje kontrolujące

GIIF

Współpraca

Incaso Group to doświadczony zespół ekspertów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradztwa biznesowego. Posiadamy 12-letnie doświadczenie, na które składają się setki Instytucji Obowiązanych przeprowadzonych przez zmiany prawne i ustawodawcze. Zapewniliśmy im efektywny rozwój i zabezpieczenie biznesu. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a wszelkie przekazywane podczas współpracy informacje chronione są umowami NDA. Wdrażane narzędzia tworzymy zgodnie ze standardami jakości ISO 27001 oraz normami GIODO. Korzystając z naszego wsparcia Instytucje Obowiązane spełniają wszystkie wymogi ustawowe zabezpieczając siebie, swoich pracowników, kontrahentów i klientów. Nasza oferta to idealnie zbalansowane rozwiązania pomiędzy wypełnieniem obowiązków ustawowych, a obciążeniem nowymi procedurami. Nasza propozycja jest unikalna na rynku Polskim i stanowi jedną z najtańszych dostępnych opcji. Opracowaliśmy kilka wariantów współpracy, zachęcamy do zapoznania się z opisami poniżej, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie.


pranie brudnych pieniędzy

Doradztwo

Celem usług jest audyt oraz aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji klienta. Przygotowujemy klientów do, i wspieramy podczas, kontroli prowadzonych przez organy ścigania przestępstw gospodarczych. Forma pomocy prawnej incydentalnej lub stałych konsultacji.

15000 euro

Biznes

Kompleksowa oferta dla „małych” instytucji obowiązanych. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i firm, które chcą wypełnić podstawowe obowiązki ustawowe. Elementami składowymi oferty są: szkolenia, procedury wewnętrzne, rejestr transakcji oraz bieżące doradztwo. Pakiet narzędzi instytucji obowiązanej.

pranie pieniędzy

Korporacje

System analityczny dopasowany do potrzeb zleceniodawcy to główny element oferty dla korporacji. Z uwagi na określone potrzeby, opracowujemy na zlecenie macierze i algorytmy implementując je w system iAML PRO. Spełniamy oczekiwania klienta poprzez optymalizację czasu pracy oraz oszczędności działu compliance.

GIIF

Outsourcing

Wspieramy firmy w analizie i przygotowywaniu dokumentacji SAR, w tym generowaniu kart zgłoszeń do GIIF oraz rejestrów analizy transakcji. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia Ekspertów AML w Polsce.

Kontakt

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
Nip: 6692521160  |  Regon: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
© 2003-2016 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

By zapewnić Ci spokój i bezpieczeństwo

Doradztwo i konsultacje z zakresu obowiązków ustawowych

Doradztwo Incaso Group

Usługi doradcze to formą świadczenia pomocy prawnej w kontekście obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w myśl ustawy z 16 listopada 2000 roku i jej kolejnych zmian. Z uwagi na fakt, iż aktualizacja przepisów miała miejsce 32 razy od momentu ogłoszenia ustawy, pomoc prawna jest często kluczowa dla przedsiębiorców i korporacji w toku prowadzonych spraw z klientami lub organami kontroli.

Usługa jednorazowa

Pomoc w określeniu kierunku działań AML, również gdy padły konkretne pytania ze strony organów kontroli lub prowadzone jest dochodzenie. Świadczymy pomoc w dostosowaniu prowadzonej działalności do obowiązującego prawa, doradztwo w zakresie faktycznych obowiązków. Rozpoczęcie współpracy poprzedza podpisanie umowy NDA - umowy poufności przekazywania danych, krótka konsultacja, wycena i podpisanie umowy zlecenia na wykonanie konkretnych czynności. Efektem prac jest przekazanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wytycznymi ustawodawcy oraz przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zapytania. Czas wykonania, dokładność, skuteczność i współpraca z instytucją obowiązaną są kluczowe dla tej formy współpracy. Celem usługi jest przygotowanie instytucji obowiązanej do kontroli lub wyjaśnienie problematycznych zagadnień.

Usługa stała

To kompleksowa usługa bieżącego wsparcia formalnych aspektów czynności prawnych, z którymi instytucja obowiązana ma do czynienia w codziennych obowiązkach AML. Forma ta jest bardziej przystępna cenowo niż usługa jednorazowa, z uwagi na stały charakter współpracy. Wszelkie przekazywane informacje podczas współpracy chronione są umową poufności.

Współpraca obejmuje aktualizację procedur wewnętrznych, rejestrów transakcji z szablonami analizy i oceny ryzyka transakcji, a także wielu innych formalnych obowiązków wynikających z zapisów ustawy. Uzupełnieniem jest asysta prawna przy zawieraniu nowych relacji z klientami, a także konsultacje w przypadku transakcji wątpliwych.
Celem tej usługi jest zapewnienie źródła wiedzy na temat obowiązków oraz sposobów ich realizacji.

Standard i bezpieczeństwo

W celu zapewnienia najwyższego standardu usług doradczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), na każdym etapie współpracy z klientem, zapewniamy pełne zaangażowanie naszych specjalistów. Nasze działania oparte są na szerokiej wiedzy i bogatym doświadczeniu współpracujących z nami prawników. Usługi doradcze realizują specjaliści z różnych dziedzin prawa, w tym radca prawny, doradca podatkowy, biegły rewident oraz inni (w zależności od potrzeb klienta i rozwiązywanej sytuacji).
Nasi eksperci legitymują się certyfikatami Intern,onal Compliance Associa,on, w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako jedni z niewielu w Polsce.
Rozwój naszej firmy realizujemy poprzez podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie prawa oraz nabywanie wiedzy w zakresie konkretnych branż, w ramach których operują nasi klienci.

Kontakt

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
Nip: 6692521160  |  Regon: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
© 2003-2016 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pomagamy szybko i niskim kosztem wypełnić obowiązek ustawowy

Dla kogo?

Doradcy podatkowi, biura rachunkowe

Mimo, że Biura Rachunkowe nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientów transakcjach, to wiedzą o ich przebiegu i charakterze. Ten fakt stanowi o możliwości odgrywania znaczącej roli w systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy. (Dz. U. 2014. poz. 455 art 2, pkt. 1n, o) iAML PLUS to program rozbudowany o moduł analizy samych klientów Biur Rachunkowych oraz transakcji przez nich przeprowadzanych. Korzystanie z niego umożliwia wywiązanie się z obowiązku ustawowego oraz ochronę swoich klientów.

Kantory walut

Kantory stacjonarne oraz elektroniczne są jednymi z podmiotów dla których obowiązek dokonywania analizy jest obligatoryjny. Jednym z powodów jest, potencjalnie częstszy, niż w przypadku innych podmiotów, międzynarodowy charakter przeprowadzanych transakcji. (Dz. U. 2014. poz. 455 art 2, pkt. 1p). Obowiązki wynikające z Ustawy to: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej oraz prowadzenie analizy i rejestru transakcji.
iAML to produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy Instytucji Obowiązanych.

Biura usług płatniczych

Instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agenci w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) stały się instytucjami obowiązanymi. Zobligowane są do ukończenia szkoleń, analizy wszystkich transakcji oraz wprowadzenia procedury wewnętrznej tak jak pozostałe instytucje obowiązane. (Dz. U. 2014. poz. 455 art 2, pkt. 1u).

Komisy i salony samochodowe

Kwalifikowalność do katalogu Instytucji Obowiązanych w przypadku tych dwóch grup podlega kryterium przyjęcia za transakcje Kwoty Ponadprogowej w gotówce (min. 15.000,00 EUR). Ponadto działalność komisowa, czyli pośredniczenia w transakcjach zakupu-sprzedaży znajduje swój zapis, w przepisach, w osobym punkcie. (Dz. U. 2014. poz. 455 art 2, pkt. 1q). Obowiązki ustawowe to: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej oraz prowadzenie analizy i rejestru transakcji.
iAML to produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy Instytucji Obowiązanych.

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy wchodzą w skład grupy Instytucji Obowiązanych dopiero po spełnieniu warunku przyjęcia zapłaty za transakcje w gotówce. Ustalony próg to min. 15.000,00 EUR, nazywany w Ustawie Kwotą Ponadprogową. Z chwilą przeprowadzenia takiej transakcji Przedsiębiorca musi odbyć szkolenie, wdrożyć procedurę wewnętrzną oraz prowadzić analizę i rejestr transakcji. (Dz. U. 2014. poz. 455 art 2, pkt. 1t).
iAML to produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy Instytucji Obowiązanych.

Stowarzyszenia i fundacje

Ze względu na częste wykorzystywanie stowarzyszeń i fundacji do finansowania działań terrorystycznych oraz swobodny transfer dużych środków pieniężnych, oba te podmioty zostały określone w Ustawie jako Instytucje Obowiązane ((Dz. U. 2014. poz. 455 art 2, pkt. 1r i pkt. 1s). Przekroczenie Kwoty Ponadprogowej 15.000,00 EUR, powoduje nałożenie wszystkich obowiązków Ustawowych: odbycia szkolenia, wdrożenia procedury wewnętrznej oraz prowadzenia analizy i rejestru transakcji.
iAML to produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy Instytucji Obowiązanych.

Oferta

Najprostszym sposobem spełnienia obowiązków ustawowych w Instytucji Obowiązanej jest korzystanie z zestawu narzędzi

szkolenie AML

Szkolenie okresowe

Zdobądź wiedzę uczestnicząc w szkoleniu

Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie e-learningowe kończące się wygenerowaniem przez system imiennego dyplomu uczestnika szkolenia. Dyplom zachowuje swoją ważność przez 1 rok lub do kolejnej aktualizacji przepisów prawa.

Szkolenie jest stale uaktualniane pod kątem merytorycznym oraz weryfikowane przez certyfikowanego eksperta International Compliance Association.

procedury AML

Procedura wewnętrzna

Wprowadź zasady działania

Dopasowana do odpowiednich grup Instytucji Obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z niezbędnych elementów do wypełnienia obowiązków ustawowych. Stanowi zapis konkretnych działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w Państwa firmie. Należy ją dołączyć do bazowej dokumentacji firmowej.

AML

Rejestr transakcji

Analizuj relacje i transakcje

Program iAML analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi własny rejestr oraz generuje raporty do GIIF. Importuje dane z programów Subiekt, Op,ma oraz Symfonia. Działa w środowisku MS Windows.

Program iAML PLUS przeznaczony jest do pracy w Biurach Rachunkowych. Został rozbudowany o moduł analizy klientów biur oraz transakcji przez nich przeprowadzanych.

Certyfikacja

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania iAML umożliwia uzyskanie certyfikacji Stowarzyszenia AML Polska, będącego efektem ewaluacji powdrożeniowej. Stowarzyszenie AML Polska jest organizacją zajmującą się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce zrzeszającą przedstawicieli niemal wszystkich grup instytucji obowiązanych. Założycielami SAML są dyplomowani eksperci AML, praktycy skarbowości oraz wykładowcy.

Na podstawie przekazanego przez Incaso Group protokołu powdrożeniowego klienta, prezes SAML wydaje dokument potwierdzający zrealizowanie założeń formalnych ustawy. Certyfikat sygnowany jest przez eksperta AML z akredytacją kompetencji International Compliance Association, Birmingham.

Kontakt

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
Nip: 6692521160  |  Regon: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
© 2003-2016 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Zwiększ wydajność i obniż koszty compliance AML

Modułowe systemy analityczne dla korporacji

System analityczny iAML PRO

iAML PRO to kompletne rozwiązanie umożliwiające realizowanie różnorakich działań z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy. Służy w szczególności do analizy, typowania i oceny ryzyka, a także raportowania zjawisk mających charakter przestępczy. Wspomaga tym samym pracę ekspertów działów compliance oraz działów analitycznoraportujących.


pranie brudnych pieniędzy

Korzyści

pranie pieniędzy

Etapy

korzyści AML

Funkcje

eksperci AML

Dostosowanie

Korzyści

 • spełnienie wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • optymalizacja czasu pracy działu compliance dzięki automatyzacji procesu analizy
 • podniesienie bezpieczeństwa zawieranych transakcji poprzez ciągłe monitorowanie zagrożeń
 • bieżąca aktualizacja narzędzi pod kątem programistycznym oraz zmian w przepisach prawa
 • ograniczenie kosztów związanych z manualną obsługą analizy i monitorowania danych
 • możliwość zintegrowania systemu z aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem

Etapy

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a wytwarzanie oprogramowania realizujemy w kilku etapach. Posiadamy własne zaplecze programistyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Oto jak działamy:

 • wizja systemu opracowana w oparciu o potrzeby i wymagania klienta
 • wycena prac, akceptacja i podpisanie umów współpracy
 • właściwe wytwarzanie oprogramowania i testy we współpracy z klientem
 • implementacja gotowego narzędzia w architekturę systemu klienta
 • szkolenie z obsługi programu, obsługa powdrożeniowa

Podstawowe funkcje

 • bieżąca identyfikacja i weryfikacja klienta w oparciu o aktualizowane codziennie listy sankcyjne FATF, OFAC, ONZ, SDN, listy ostrzeżeń KNF oraz własne czarne listy
 • parametryzowanie modeli ryzyka w oparciu o indywidualne kryteria użytkownika
 • ocena ryzyka oraz zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
 • typowanie i monitorowanie transakcji podejrzanych poprzez zestaw konfigurowalnych kryteriów i modeli ryzyka
 • prowadzenie rejestru oraz raportowanie i zgłaszanie, do jednostek opisanych w procedurze wewnętrznej (w tym GIIF), transakcji podejrzanych i ponadprogowych.

Dostosowanie

System iAML pozwala na wymianę danych z zewnętrznymi narzędziami klienta dzięki rozbudowanej warstwie importu i eksportu danych. Może działać w pełni automatycznie poprzez sprzężenie różnych baz danych lub import plików do analizy. System działa jako aplikacja jednostanowiskowa lub instalacja serwerowa w zależności od oczekiwań klienta. Istnieje również przygotowana infrastruktura API dla ułatwienia integracji.

Weryfikacja procedur wewnętrznych

Mamy pełną świadomość, że etap analizy biznesowej ma kluczowe znaczenie dla wyniku projektu. Przygotowanie każdego procesu tworzenia nowych rozwiązań rozpoczynamy od zdefiniowania kluczowych potrzeb a kończymy na ewaluacji powdrożeniowej. Do tego celu niezbędny jest weryfikacja wykonywanych czynności AML w ramach przedsięwzięć i wiążąca się z nim poufność. Jeżeli nie są jeszcze wdrożone, proponujemy rozwiązania i wzory procedur wewnętrznych dostosowanych do struktury organizacyjnej firmy w oparciu o model systemu iAML PRO, który docelowo wdrażamy. W efekcie pracy naszego zespołu i klienta powstaje spójna procedura wewnętrzna z faktycznym wdrożeniem jej założeń w postaci narzędzi iAML PRO „uszytych” na miarę instytucji obowiązanej. Modelowanie to odbywać się musi w oparciu o pewne zaostrzenia oraz wyłączenia obowiązków. Optymalizacja i nieuciążliwość procesów jest naszym celem nadrzędnym.

Szkolenie działu compliance

Incaso Group wspiera instytucje obowiązane w tematyce AML. Wdrożenie narzędzi iAML PRO (system, procedura) w proponowanej przez nas formie w założeniu ma optymalizować obowiązki i towarzyszące temu czynności do minimum dając maksymalne efekty. Uzupełnieniem obowiązków jest uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest to nie tylko wiedza podstawowa wymagana przez ustawodawcę, ale również wiedza praktyczna. Opieramy ją na doświadczeniu wielu instytucji obowiązanych, wiedzy akademickiej uzyskanej w International Compliance Association w Londynie, a także kontaktach z instytucjami kontrolującymi. Naszą wiedzę uzupełnia i stale rozwija relacja ze Stowarzyszeniem AML Polska. SAML prowadząc działalność badawczą i konsultingową w aspekcie prawnych regulacji i towarzyszących temu praktyk jest dla nas źródłem wiedzy, które pozwoliło nam na pewnym etapie opracować szkolenie, również e-learningowe dla specjalistów działów AML.

Kontakt

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
Nip: 6692521160  |  Regon: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
© 2003-2016 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Zleć zarządzanie procesami AML ekspertom

Techniczna analiza danych oraz raporty

Outsourcing

Zlecenie prowadzenia analizy, tworzenia rejestrów i zgłoszeń, a także doradztwo w zakresie transakcyjnym to niewątpliwa wygoda i bezpieczeństwo dla instytucji obowiązanej. Outsourcowanie zewnętrznej firmy do realizowania procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy to oszczędność czasu i pieniędzy oraz optymalizacja zasobów.

Etapy

Z uwagi na fakt różnorodności instytucji obowiązanych oraz ich specyfiki niezbędnym jest określenie systematyki działań prowadzących do skutecznego wdrożenia rozwiązań iAML. Kolejność działań jest bardzo ważna w bezpiecznym zarządzaniu projektem. Wyróżniamy kilka etapów prowadzących do realizacji, oto najważniejsze z nich:

 • przeprowadzenie rozmów wstepnych

 • podpisanie umowy poufności (NDA)
 • weryfikacja potrzeb klienta
 • ofertowanie, podpisanie zlecenia
 • dostosowanie algorytmów i macierzy do celów analitycznych
 • opracowanie procedur wewnętrznych, bądź wybranych elementów
 • ponowna weryfikacja
 • podpisanie protokołu

Usługi

Oferta dotycząca zakresu outsourcingu obowiązków AML jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb instytucji obowiązanej. Zespół ekspertów doradza w profilowaniu relacji i podziale obowiązków. Istnieje możliwość zlecenia prowadzenia całości działań AML lub wybranie i zlecenie określonych czynności:

 • analizy wstępnej klienta
 • oceny ryzyka nowego klienta i przypisania do jednej z czterech grup ryzyka
 • tworzenia modelu ryzyka
 • katalogowania profilu klienta
 • doboru odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
 • analizy relacji klienta z partnerami
 • monitorowania klientów
 • dostosowaniem algorytmów analitycznych i macierzy
 • wielowymiarowej analizy transakcji, w oparciu o wysokość kwoty, profilu klienta, ryzyka związanego z klientem, listy sankcyjne, listy PEP, etc.
 • przedmiotowej obsłudze czynności wobec wybranej transakcji
 • tworzenia indywidualnych list sankcyjnych lub podwyższonego ryzyka dla danej instytucji
 • wyznaczania transakcji z obowiązkiem raportowania
 • przygotowania raportów dla GIIF
 • przygotowania raportów dla organów nadzorczych
 • przeanalizowanych transakcji
  7 218 083
 • opracowanych procedur i wdrożeń
  692
 • rekordów w bazach sankcyjnych
  390 231
 • kombinacji algorytmicznych w systemie
  238

Kontakt

Incaso Group Sp. z o.o.  |  www.incasogroup.pl  |  ul. Jana Pawła II 20/70  |  75-452 Koszalin
Nip: 6692521160  |  Regon: 321497710  |  KRS: 0000503873  |  Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
© 2003-2016 Incaso Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności