Dotacja unijna - iAML

Kompletny zestaw dokumentów AML

Aby zrealizować wszystkie obowiązki ustawowe związane z AML, instytucje obowiązane muszą przygotować oraz na bieżąco aktualizować szereg dokumentów. Chcąc ułatwić procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy, w ramach naszych usług pomagamy stworzyć, uzupełnić i zaktualizować dokumentację AML.

Wszystkie dokumenty są wzajemnie spójne, zgodne z programem analitycznym iAML oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każdy z dokumentów jest dostępny w formie szablonu gotowego do wdrożenia (dla każdego rodzaju instytucji obowiązanej), ale również można go dostosować do własnych potrzeb.

Procedura AML

Procedura AML

Kompletny wzór procedury AML, czyli dokumentu opisującego działania podejmowane przez instytucję obowiązaną w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy – spójne z oceną ryzyka i programem analitycznym iAML.

Ocena ryzyka AML

Ocena ryzyka AML

Identyfikacja oraz analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z zastosowaniem szeregu kryteriów oceny, wskazująca, jaki rodzaj środków bezpieczeństwa finansowego należy zastosować w instytucji obowiązanej.

Szkolenie AML

Szkolenie AML

Kursy e-learningowe oraz szkolenia stacjonarne opracowane przez ekspertów AML i prawników, na bieżąco aktualizowane, skupione na aspektach praktycznych, kończące się imiennym potwierdzeniem ukończenia szkolenia.

Audyt AML

Audyt AML

Kompleksowa weryfikacja zgodności działania instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz z indywidualnymi, praktycznymi rekomendacjami opracowanymi przez ekspertów AML.

Zaufali nam