System analityczny AML

dla małych i średnich firm

Usprawnij procesy, zwiększ wydajność i obniż koszty zgodności z ustawą AML

Zamów bezpłatną konsultację

Małe i średnie firmy jako instytucje obowiązane

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązuje małe i średnie firmy, które zostały przez ustawodawcę zaklasyfikowane jako instytucje obowiązane. Na te przedsiębiorstwa zostało nałożonych wiele wymogów związanych z AML, m.in. obowiązek szkolenia pracowników, przygotowania procedury wewnętrznej, a także monitorowania, analizowania i raportowania transakcji.

Narzędzia AML: Instytucje finansowe

Instytucje finansowe

Narzędzia AML: Instytucje pieniądza elektronicznego

Instytucje pieniądza elektronicznego

Narzędzia AML: Biura Usług Płatniczych

Biura Usług Płatniczych

Narzędzia AML: Krajowe Instytucje Płatnicze

Krajowe Instytucje Płatnicze

Narzędzia AML: Biura rachunkowe

Biura rachunkowe

Narzędzia AML: Kantory wymiany walut

Kantory wymiany walut

Narzędzia AML: Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Narzędzia AML: Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Narzędzia AML: Portale i domy aukcyjne

Portale i domy aukcyjne

Narzędzia AML: Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje

Narzędzia AML: Giełdy kryptowalut

Giełdy kryptowalut

Narzędzia AML: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Kompletny system analityczny iAML dla sektora MŚP

Audyt AML i indywidualne rekomendacje

Audyt

Weryfikacja działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Po przeprowadzeniu audytu AML, zespół ekspertów opracowuje indywidualne, praktyczne rekomendacje.

Program analityczny wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Program

Modułowy system analityczno-raportujący, który automatycznie analizuje podmioty oraz realizowane transakcje, a użytkownikom zapewnia szereg zaawansowanych funkcjonalności i narzędzi przyspieszających procesy związane z AML.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie

Kurs e-learningowy zgodny z najnowszą ustawą AML, opracowany przez zespół specjalistów AML i na bieżąco aktualizowany. W razie potrzeby, na indywidualne zlecenie firmy, istnieje możliwość realizacji szkolenia stacjonarnego.

Procedura dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy

Procedura

Dokument wewnętrzny dopasowany do specyfiki konkretnej instytucji obowiązanej, zawierający wszystkie wymagane przez ustawodawcę elementy i opisujący działania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zestaw narzędzi stworzony przez ekspertów AML

 • Kompleksowość – iAML to rozbudowany program analityczny, zawierający również prowadzenie rejestru GIIF.
 • Aktualność – system jest na bieżąco aktualizowany, a przez to zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Wiarygodność – codzienna aktualizacja list sankcyjnych i kursów walut zapewnia wysoką jakość monitoringu.
 • Spójność – wszystkie elementy systemu iAML (szkolenie, procedura, program) są wzajemnie ze sobą zgodne.
 • Optymalizacja – licencja wielostanowiskowa pozwala usprawnić pracę zespołu odpowiedzialnego za AML.
 • Modułowość – program można rozbudować o kolejne użyteczne funkcjonalności.
 • Bezpieczeństwo – m.in. zabezpieczona transmisja internetowa SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.
 • Wydajność – analiza działa z szybkością 30.000 transakcji/godzinę przy ustawionych 27 kryteriach.
 • Integracja – iAML można łatwo połączyć z innymi wykorzystywanymi w firmie systemami informatycznymi.
 • Niezawodność – iAML pracuje w środowisku Windows i wykorzystuje system bazodanowy MS SQL (ma możliwość współpracy z bazą Oracle 12C i innymi).

Zautomatyzowane, konfigurowalne funkcjonalności

Parametryzowanie
modeli ryzyka

Parametryzowanie w programie iAML to konfiguracja typów, kategorii i tytułów importowanych danych, co usprawnia generowanie formularzy, sprawozdań itp.

Ocena ryzyka
związanego z AML

Ocena ryzyka i zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego jest zgodne z ustawą i przebiega wg wybranych przez użytkownika kryteriów oceny.

Identyfikacja i weryfikacja
klientów

Rozpoznawanie klienta na podstawie aktualizowanych list sankcyjnych (np. FATF, EEAS, OFAC, ONZ), list ostrzeżeń KNF, własnych czarnych oraz białych list.

Monitorowanie klientów

Moduł pozwala wprowadzać dane podmiotów i ich pełnomocników, sprawdzać dane po ustalonych kryteriach, generować oświadczenia PEP i beneficjenta rzeczywistego.

Monitorowanie transakcji

Analizowanie i ocenianie transakcji ma na celu wytypowanie transakcji podejrzanych i ponadprogowych na podstawie konfigurowanych przez użytkownika kryteriów i modeli ryzyka.

Raportowanie m.in. do GIIF

Ta funkcjonalność obejmuje prowadzenie rejestru transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz raportowanie ich do jednostek opisanych w procedurze wewnętrznej (w tym GIIF).

Kluczowe korzyści z zastosowania narzędzi iAML

 • Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów dzięki automatyzacji AML.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa zawieranych transakcji przez ciągłe monitorowanie zagrożeń.
 • Minimalizacja ryzyka nałożenia kar przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych nałożonych na instytucje obowiązane.
 • Wypełnienie obowiązków ciążących na zarządach instytucji obowiązanych i na osobach odpowiedzialnych.
 • Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego przy wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
 • Ograniczenie ryzyka reputacyjnego związanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących AML.
 • Udokumentowane wypełnienie obowiązków ustawowych na potrzeby kontroli z KNF.
 • Zgodność z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Możliwość zintegrowania systemu z aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem.
 • Stałe wsparcie online przy wypełnianiu obowiązków w zakresie AML.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Wprowadzenie systemu, poza zabezpieczeniem prawnym, pozwoliło też znacznie zaoszczędzić czas poświęcony na konieczną analizę kilku tysięcy transakcji miesięcznie. Bardzo ważny był więc dla nas fakt przepustowości systemu oraz kompatybilności importu i eksportu danych z systemami naszego głównego partnera - Western Union.

Lionel Coron

Członek Zarządu, ISI Intercash Poland

Od początku działalności ekantor.pl na rynku wymiany walut online, firma Incaso dostarcza niezbędne narzędzia konieczne do spełniania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pewni, że polecamy najlepszych w branży specjalistów, których wyróżnia nie tylko wiedza, ale również zdolność do dzielenia się nią z podmiotami, które są otwarte na innowacyjne rozwiązania, zapraszamy do współpracy z Incaso Group.

Adrian Marcinkiewicz

Członek Zarządu, eKantor Sp. z o.o. Sp. k.

Polecam rozwiązania Incaso Group Sp. z o.o. jako dostawcy narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. iAML to najłatwiejszy sposób, aby wypełniać wymogi ustawy poprzez szkolenie, procedurę oraz rejestr. Polecam każdej instytucji obowiązanej.

Halina Kozak

Prezes, Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet Sp. z o.o.

Zaprojektowana komunikacja API oraz współpracująca niezależna aplikacja pozwalają na w pełni zautomatyzowane zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako zespół ekspertów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zarówno w kwestiach doradczych jak i programistycznych.

Przemysław Wałasz

Wiceprezes Zarządu, ECR Sp. z o.o.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group Sp. z o.o. możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, Unilink S.A.

Proces współpracy od początku przebiega wzorowo. Zespół Incaso jest bardzo zaangażowany nie tylko w dostarczanie kompleksowego rozwiązania informatycznego, ale również we wszelką pomoc i doradztwo w zakresie prawnym, technicznym i merytorycznym.

Dagmara Zagrobelna

Właściciel, Biuro Rachunkowe Credere

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procesy i obniż koszt rozwiązań AML

Wypełnij wymogi ustawy AML dzięki sprawdzonym narzędziom dla małych i średnich firm

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę