Kompletne rozwiązanie AML

dla mikrofirm

Wypełnij obowiązki ustawowe szybko, sprawnie i niskim kosztem

Zamów bezpłatną konsultację

Mikrofirmy a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Mikrofirmy a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązki związane z AML między innymi na mikrofirmy i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Małe instytucje obowiązane – podobnie jak pozostałe, większe podmioty gospodarcze – muszą przestrzegać szczegółowych i rozbudowanych wytycznych określonych przez ustawodawcę.

Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary mikrofirm, a także ich ograniczone możliwości czasowe i finansowe, kluczowe jest znalezienie optymalnego rozwiązania w obszarze AML – takiego, które pozwoli wypełnić obowiązki prawne, a przy tym nie sparaliżuje funkcjonowania firmy dodatkowymi procedurami, czynnościami oraz kosztami.

Właśnie z myślą o małych instytucjach obowiązanych powstał zestaw narzędzi iAML, na który składają się: szkolenia okresowe, procedury wewnętrzne i automatyczny rejestr transakcji. Ten pakiet zawiera wszystko, czego potrzebuje mikrofirma w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Małe instytucje obowiązane

Biura rachunkowe, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci co prawda nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientów transakcjach, ale wiedzą o ich przebiegu i charakterze. I to właśnie dlatego odgrywają znaczącą rolę w systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy.

Z myślą o tej grupie zestaw narzędzi iAML został rozbudowany o moduł analizy klientów oraz o moduł analizy transakcji przez nich przeprowadzanych. Korzystanie z rozwiązania iAML pozwala więc nie tylko wywiązać się z obowiązku ustawowego, ale również zwiększyć ochronę finansową klientów.

Kantory walut – zarówno stacjonarne, jak i elektroniczne – są podmiotami zobligowanymi ustawą AML do przeprowadzania analizy transakcji oraz analizy klientów. Jednym z powodów nałożenia na nie takiego obowiązku jest, potencjalnie częstszy niż w przypadku innych podmiotów międzynarodowy charakter przeprowadzanych transakcji.

Obowiązki kantorów wynikające z ustawy to: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej oraz prowadzenie analizy i rejestru transakcji. iAML jest to więc produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy instytucji obowiązanych, ponieważ dostarcza narzędzi w każdym z tych aspektów.

Wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucjami obowiązanymi są wszystkie instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agenci w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Zobligowane są tym samym do ukończenia szkoleń dotyczących AML, analizowania wszystkich transakcji oraz wprowadzenia odpowiedniej procedury wewnętrznej. W tym wszystkim może im pomóc system iAML, który dostarcza narzędzi umożliwiających realizację wymogów ustawy AML.

Ze względu na częste wykorzystywanie stowarzyszeń i fundacji do finansowania działań terrorystycznych oraz z powodu swobodnego transferu dużych środków pieniężnych przez te podmioty, obydwie te grupy zostały określone w ustawie AML jako instytucje obowiązane.

Wykonywanie przez te podmioty transakcji gotówkowych w wysokości co najmniej kwoty ponadprogowej (10.000 euro) skutkuje nałożeniem na nie obowiązków ustawowych: uczestnictwa w szkoleniu, wdrożenia procedury wewnętrznej oraz prowadzenia analizy i rejestru transakcji. Ale wszystkie te działania mogą być sprawnie i szybko realizowane przy wykorzystaniu narzędzi iAML.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną dopiero po spełnieniu warunku przyjęcia zapłaty za transakcje w gotówce co najmniej w wysokości kwoty progowej wskazanej w ustawie, czyli 10.000 euro.

W związku z przeprowadzeniem takich transakcji przedsiębiorca musi odbyć odpowiednie szkolenie, wdrożyć procedurę wewnętrzną oraz prowadzić analizę transakcji i raportowanie do GIIF transakcji progowych i podejrzanych. W realizacji wszystkich tych obowiązków przedsiębiorcy pomoże kompletny zestaw narzędzi iAML.

Ustawa włącza do grupy instytucji obowiązanych także część adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz prawników w zakresie, w jakim świadczą oni na rzecz swoich klientów pomoc prawną dotyczącą np. kupna lub sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstwa, tworzenia bądź prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi albo trustami.

Osoby wykonujące zawody prawne i spełniające kryteria zakwalifikowania ich do instytucji obowiązanych są zobligowane do udziału w szkoleniach AML, wdrożenia i stosowania procedur AML, a także rejestrowania i raportowania transakcji. W spełnieniu tych obowiązków może im pomóc zestaw narzędzi iAML, który obejmuje wszystkie wymienione wyżej elementy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie ogranicza listy instytucji obowiązanych do opisanych wcześniej grup. Do grona małych instytucji obowiązanych należą też m.in.:

 • bukmacherzy,
 • pośrednicy w sprzedaży nieruchomości,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi.

Mikrofirmy z każdej z tych grup również muszą wypełnić obowiązki ustawowe. A istotną pomocą będzie pakiet narzędzi iAML, na który składają się: szkolenie, procedura i rejestr transakcji z mechanizmem raportowania do GIIF.

Kompletny zestaw narzędzi AML dla mikrofirm

Szkolenia okresowe z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie okresowe

Zdobądź wiedzę, uczestnicząc w szkoleniu

Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie z zakresu AML kończy się wygenerowaniem imiennego potwierdzenia ukończenia szkolenia. Szkolenie jest na bieżąco aktualizowane. Jest też zweryfikowane przez: certyfikowanego eksperta International Compliance Association, wyspecjalizowaną kancelarię prawną oraz praktyków i współtwórców ustawy AML.

Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy

Procedura wewnętrzna

Wprowadź odpowiednie zasady działania

Dopasowana do specyfiki każdej z grup instytucji obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorców, instytucje oraz firmy. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Należy ją dołączyć do podstawowej dokumentacji firmowej.

Rejestr transakcji w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy

Rejestr transakcji

Przeprowadzaj analizy relacji i transakcji

System iAML automatycznie analizuje i monitoruje transakcje. Prowadzi ich rejestr oraz generuje raporty do GIIF. Importuje dane z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK. Jest dostosowany do potrzeb wszystkich instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, dla których został rozbudowany o moduł analizy klientów biur oraz transakcji przez nich przeprowadzanych.

Aktualizacje i wsparcie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Aktualizacje i wsparcie

Bądź na bieżąco i korzystaj z pomocy ekspertów AML

Wdrożenie rozwiązania iAML jest proste i szybkie, a aktualizacje związane ze zmianami prawnymi są integralną częścią programu i szkolenia. Dla podmiotów, które poznają tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, te nowe zagadnienia mogą generować wątpliwości. Dlatego nasi eksperci udzielają wsparcia od strony technicznej na etapie wdrażania zestawu narzędzi iAML.

Kluczowe korzyści z zastosowania narzędzi iAML

 • Szybkie, skuteczne, kompleksowe i niedrogie rozwiązanie w obszarze AML.
 • Zgodność z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Minimalizacja ryzyka nałożenia kar przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych nałożonych na małe instytucje obowiązane.
 • Udokumentowane wypełnienie obowiązków ustawowych na potrzeby kontroli z KNF.
 • Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego przy wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
 • Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów dzięki kompleksowości rozwiązania (spójne pokrycie 3 obszarów: szkolenie, procedura, program).
 • Ograniczenie ryzyka reputacyjnego związanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących AML.
 • Stałe wsparcie online przy wypełnianiu obowiązków w zakresie AML.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Wprowadzenie systemu, poza zabezpieczeniem prawnym, pozwoliło też znacznie zaoszczędzić czas poświęcony na konieczną analizę kilku tysięcy transakcji miesięcznie. Bardzo ważny był więc dla nas fakt przepustowości systemu oraz kompatybilności importu i eksportu danych z systemami naszego głównego partnera - Western Union.

Lionel Coron

Członek Zarządu, ISI Intercash Poland

Od początku działalności ekantor.pl na rynku wymiany walut online, firma Incaso dostarcza niezbędne narzędzia konieczne do spełniania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pewni, że polecamy najlepszych w branży specjalistów, których wyróżnia nie tylko wiedza, ale również zdolność do dzielenia się nią z podmiotami, które są otwarte na innowacyjne rozwiązania, zapraszamy do współpracy z Incaso Group.

Adrian Marcinkiewicz

Członek Zarządu, eKantor Sp. z o.o. Sp. k.

Polecam rozwiązania Incaso Group Sp. z o.o. jako dostawcy narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. iAML to najłatwiejszy sposób, aby wypełniać wymogi ustawy poprzez szkolenie, procedurę oraz rejestr. Polecam każdej instytucji obowiązanej.

Halina Kozak

Prezes, Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet Sp. z o.o.

Zaprojektowana komunikacja API oraz współpracująca niezależna aplikacja pozwalają na w pełni zautomatyzowane zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako zespół ekspertów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zarówno w kwestiach doradczych jak i programistycznych.

Przemysław Wałasz

Wiceprezes Zarządu, ECR Sp. z o.o.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group Sp. z o.o. możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, Unilink S.A.

Proces współpracy od początku przebiega wzorowo. Zespół Incaso jest bardzo zaangażowany nie tylko w dostarczanie kompleksowego rozwiązania informatycznego, ale również we wszelką pomoc i doradztwo w zakresie prawnym, technicznym i merytorycznym.

Dagmara Zagrobelna

Właściciel, Biuro Rachunkowe Credere

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Oszczędź czas i pieniądze dzięki gotowemu rozwiązaniu dla małych instytucji obowiązanych

Wypełnij wszystkie obowiązki ustawy AML bez zbędnych obciążeń organizacyjnych i finansowych

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę