Konfiguracja programu iAML – Wideo przewodnik

Zapraszamy do obejrzenia wideo przewodnika pokazującego, jak samodzielnie skonfigurować program analityczno-raportujący iAML.

Program analityczny iAML to jedna z części zestawu narzędzi umożliwiających kompleksowe wypełnienie obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aplikacja iAML służy do przeprowadzania automatycznej oceny podmiotów i transakcji, a także ma wbudowane funkcje tworzenia oraz eksportowania zawiadomień do GIIF.

Domyślne ustawienia programu są optymalne dla większości instytucji obowiązanych i spójne z procedurą wchodzącą w skład zestawu narzędzi iAML.

Program iAML daje możliwość włączania, wyłączania i konfiguracji ustawień po to, by działanie programu było zgodne z obowiązującą w danej firmie procedurą wewnętrzną.

W tym video przewodniku pokazujemy, jak korzystać z modułu „Konfiguracja” i dostosować ustawienia do potrzeb swojej organizacji.

Jak skonfigurować program iAML?

Po zainstalowaniu i zarejestrowaniu programu iAML, w pierwszej kolejności należy skorzystać z modułu „Konfiguracja”, w którym można spersonalizować ustawienia programu i dostosować go do indywidualnych potrzeb.

W zakładce „Konfiguracja” wybieramy typ instytucji obowiązanej oraz wpisujemy jej nazwę i dane adresowe. To kluczowe ustawienie, ponieważ od typu podmiotu zależy funkcjonalność oraz poprawność działania programu, np. zawiadomienia do GIIF.

Następnie wprowadzamy informacje na temat osoby odpowiedzialnej za AML oraz osoby dokonującej analiz i wypełniającej karty GIIF.

W części „Ustawienia” wybieramy między innymi typ eksportu i ścieżkę do programu szyfrującego.

W przypadku korzystania z masowego importowania plików z transakcjami, należy skonfigurować również część „Import”, by zautomatyzować ten proces. Można w tym miejscu zdefiniować kategorię i tytuł transakcji oraz sposób wydania dyspozycji.

W zakładce „Ryzyko” ustawiamy kryteria analizy ryzyka podmiotów i transakcji oraz ich wagi, a także klasy ryzyka. Na podstawie tych ustawień program iAML w sposób automatyczny będzie dokonywał oceny podmiotów i transakcji.

W celu zmiany ustawień, należy najpierw wybrać przycisk „Edytuj”.

Kryteria oznaczone kolorem szarym – zgodnie z ustawą AML – to kryteria obowiązkowe, dlatego nie mogą być zdezaktywowane.

W zakładce „Ryzyko” można także personalizować ustawienia dotyczące np. listy krajów podwyższonego ryzyka oraz listy działalności podwyższonego ryzyka.

Dodatkowe informacje o programie iAML

Zakładka „O programie” zawiera informacje o producencie aplikacji, wersji programu i stosowanych listach sankcyjnych. W tym miejscu można pobrać:

  • aktualną wersję programu,
  • szczegółową instrukcję,
  • pulpit zdalny służący do uzyskania pomocy technicznej.

Przycisk „Szkolenie” uruchamia – w pełni zgodne z ustawą AML – szkolenie e-learningowe, którego odbycie jest jednym z obowiązków instytucji obowiązanej.

W zakładce „Admin” istnieje możliwość:

  • tworzenia oraz usuwania baz dla nowych firm oraz przypisywania im użytkowników,
  • nadawania użytkownikom praw administratora,
  • przeglądania listy logowań,
  • tworzenia backupów wybranych baz danych,
  • wczytywania z archiwum wybranych baz danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie iAML?

Zobacz pozostałe wideo przewodniki o aplikacji iAML:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 374