Ocena podmiotu w programie iAML – Wideo przewodnik

Zobacz film pokazujący krok po kroku, jak przebiega automatyczna ocena podmiotu w programie analitycznym iAML.

Jedną z funkcjonalności programu iAML, oprócz oceny transakcji, jest automatyczna analiza i ocena podmiotów. Na podstawie zdefiniowanych kryteriów i wprowadzonych przez instytucję obowiązaną danych, program m.in.:

Do oceny ryzyka związanego ze współpracą z konkretnym podmiotem służy moduł „Ocena podmiotu”, którego działanie pokazujemy w tym wideo przewodniku:

Analiza podmiotu w programie iAML

Pracę w module „Ocena podmiotu” rozpoczynamy od podania informacji o podmiocie, które są w posiadaniu instytucji obowiązanej. Następnie sprawdzamy listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestr beneficjentów rzeczywistych podmiotu. Możemy również ręcznie podnieść ryzyko, wybierając właściwy ku temu powód.

Korzystając z przycisku „Analizuj”, poddajemy podmiot ocenie. Program iAML automatycznie dokonuje analizy ryzyka podmiotu i prezentuje rezultat analizy w formie graficznej. W oknie oceny i rozkładu ryzyka możemy podnieść lub obniżyć ryzyko oraz zapisać wynik analizy.

Wybierając przycisk „Dalej”, program iAML rejestruje oceniany podmiot w rejestrze podmiotów, czyli zapisuje je w module „Rejestry AML”, w zakładce „Podmioty”.

W przypadku nadania przez program stopnia ryzyka nieakceptowalnego, podmiot umieszczany jest w części „Alerty z oceny”.


Chcesz dowiedzieć się więcej o programie iAML?

Zobacz pozostałe wideo przewodniki:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 374