Ocena transakcji w programie iAML – Wideo przewodnik

Zobacz, jak przebiega automatyczna ocena transakcji w programie analitycznym iAML, który wspiera przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Jednym z modułów roboczych programu analitycznego iAML, który uzupełnia ocenę podmiotu, jest część „Ocena transakcji”. W tym miejscu jest tworzony rejestr transakcji, a dane wprowadzone przez instytucję obowiązaną są automatycznie analizowane na podstawie kryteriów zdefiniowanych w module „Konfiguracja”.

W tym wideo przewodniku pokazujemy, jak działa analiza i ocena transakcji w aplikacji iAML:

Analiza transakcji w programie iAML

Pojedyncze transakcje wprowadzamy w zakładce „Transakcja” i uzupełniamy pola formularza dotyczące:

  • opisu transakcji,
  • danych podmiotu wydającego dyspozycję,
  • danych podmiotu, w imieniu którego dyspozycja jest wydawana,
  • informacje na temat beneficjenta rzeczywistego.

W przypadku wykrycia wartości progowych lub transakcji podejrzanych, wypełniamy dodatkowe pola obowiązkowe, które podpowiada program iAML.

W razie potrzeby zawsze możemy podnieść ryzyko związane z wprowadzaną transakcją, a także zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego na podstawie baz CEIDG i KNF.

Po wybraniu przycisku „Analizuj transakcję” program iAML automatycznie dokonuje oceny ryzyka.

Dużym ułatwieniem jest możliwość grupowego wprowadzenia i zweryfikowania transakcji w zakładce „Import”. Transakcje mogą być zaimportowane z plików wygenerowanych przez systemy finansowe, np. z plików JPK. Po zaimportowaniu każdego pliku program iAML dokonuje zautomatyzowanej oceny ryzyka.

Transakcje spełniające kryteria weryfikacyjne są umieszczane w zakładce „Ocena wzmożona”. W wypadku tych transakcji kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych, dokonanie analizy i podjęcie decyzji o usunięciu lub zarejestrowaniu transakcji.


Chcesz dowiedzieć się więcej o programie iAML?

Zobacz pozostałe wideo przewodniki:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 374