Rejestry AML i zawiadomienia GIIF w iAML – Wideo przewodnik

Zobacz, jak korzystać z funkcji sprawozdawczych, które są częścią programu iAML, by przyspieszyć procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Program analityczno-raportujący iAML posiada wiele funkcji sprawozdawczych. Zawiera między innymi:

 • mechanizm tworzenia i eksportowania zawiadomień o transakcjach ponadprogowych i podejrzanych do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
 • funkcjonalność umożliwiającą generowanie zestawień, które stanowią udokumentowanie przeprowadzonej analizy ryzyka, takich jak rejestry podmiotów, rejestry transakcji oraz raporty SAR.

Ten wideo przewodnik pokazuje, jak korzystać z funkcji sprawozdawczych, które są integralną częścią programu iAML, by przyspieszyć i zautomatyzować procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy:

Rejestry podmiotów

W zakładce „Podmioty” znajdują się zestawienia prezentujące:

 • wszystkie ocenione podmioty,
 • wszystkich beneficjentów rzeczywistych,
 • podmioty wytypowane jako podejrzane,
 • podmioty znajdujące się na białej liście użytkownika.

Rejestry transakcji

W zakładce „Transakcje” znajdziemy zestawienia:

 • wszystkich przeanalizowanych transakcji – dzięki zaawansowanym filtrom można tu łatwo wyszukać konkretne pozycje i wygenerować je do pliku xml, a dla każdej pojedynczej transakcji można wydrukować kartę decyzji,
 • transakcji ponadprogowych – w tym miejscu uzupełniamy brakujące dane i dokonujemy ostatecznej oceny transakcji, a potem przenosimy je do zestawienia wysyłanego do GIIF,
 • transakcji podejrzanych – tutaj mamy możliwość dokonania ostatecznej weryfikacji, wydrukowania karty decyzji oraz przeniesienia transakcji do zestawienia dla GIIF,
 • transakcji do wstrzymania – również tutaj możemy przeprowadzić analizę, wydrukować kartę decyzji oraz przenieść transakcję do zestawienia dla GIIF.

Rejestry i zawiadomienia GIIF

Po zakończeniu selekcji transakcji przechodzimy do zakładki „GIIF”, do części „Rejestry GIIF”. Tworzymy tu zestawienia transakcji, korzystając z filtrowania po dacie oraz typie pliku. Z tego poziomu wciąż możemy wydrukować kartę decyzji oraz skorygować wprowadzone wcześniej dane.

Co ważne, format zestawienia dla GIIF zależy od typu instytucji obowiązanej, który został ustawiony w zakładce „Konfiguracja”.

Następnie przechodzimy do części „Eksport do GIIF” – szyfrujemy pliki, podpisujemy je podpisem elektronicznym oraz zapisujemy w formacie xml w folderze zdefiniowanym w module „Konfiguracja”. Tak przygotowany dokument wysyłamy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez stronę internetową GIIF.

Inne raporty

W zakładce „Raporty” znajdziemy zestawienia, które stanowią udokumentowanie przeprowadzonej w programie iAML analizy podmiotów oraz analizy transakcji. Każde z tych zestawień możemy wydrukować do pliku csv lub xls. Są to raporty:

 • podmiotów,
 • transakcji,
 • raporty SAR.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie iAML?

Zobacz pozostałe wideo przewodniki:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 374