Struktura programu analitycznego iAML – Wideo przewodnik

Zapraszamy do obejrzenia wideo przewodnika pokazującego, jak zbudowany jest program analityczno-raportujący iAML.

System iAML to stworzony przez firmę Incaso Group zestaw narzędzi, które umożliwiają instytucjom obowiązanym kompleksowo wypełniać obowiązki nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W skład pakietu iAML wchodzą:

 • program analityczno-raportujący,
 • szkolenie e-learningowe,
 • procedura wewnętrzna.

Program analityczno-raportujący iAML służy do przeprowadzania automatycznej oceny wiarygodności podmiotów i analizy ich transakcji. Ma wbudowanych wiele funkcji sprawozdawczych oraz zawiera mechanizm tworzenia i eksportowania zawiadomień do GIIF o transakcjach ponadprogowych i podejrzanych. By zapewnić intuicyjne użytkowanie, program iAML ma budowę modułową.

Struktura ustawień programu iAML

Przegląd modułów zaczynamy od sekcji „Konfiguracja”. Pozwala ona spersonalizować ustawienia programu i dostosować je do indywidualnych potrzeb konkretnej instytucji obowiązanej.

W zakładce „Ryzyko” można ustawić parametry analizy ryzyka podmiotów oraz transakcji, na podstawie których program iAML będzie automatycznie realizował proces oceny.

Zakładka „O programie” zawiera m.in.:

 • informacje o producencie aplikacji, wersji programu i stosowanych listach sankcyjnych,
 • linki do pobrania aktualizacji, instrukcji i pomocy zdalnej,
 • ścieżkę dostępu do szkolenia AML.

Struktura modułów roboczych programu iAML

Pierwszym z modułów roboczych jest sekcja „Ocena podmiotu”. W tym miejscu jest dokonywana ocena ryzyka oraz rejestracja podmiotu.

Drugim modułem roboczym jest „Ocena transakcji”, gdzie dane można wprowadzić ręcznie lub zaimportować, a następnie dokonać oceny ryzyka i zarejestrować transakcje.

W module roboczym „Rejestry AML” są gromadzone informacje o podmiotach i transakcjach, a także są generowane raporty takie jak GIIF oraz SAR.

Akty prawne” to moduł, w którym można znaleźć aktualne dokumenty i podstawy prawne funkcjonowania instytucji obowiązanych, takie jak:

 • oświadczenie PEP,
 • oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym,
 • oświadczenie FATCA,
 • ustawa AML,
 • rozporządzenie AML,
 • formularz identyfikacji instytucji obowiązanej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pakiecie iAML?

Zobacz pozostałe wideo przewodniki o programie iAML:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 374

Sprawdź też inne nasze artykuły i poszerzaj swoją wiedzę! Dowiedz się m.in., jak w realizacji procesów AML pomaga lista PEP, na czym polega identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy przez instytucje obowiązane oraz kim jest beneficjent rzeczywisty w kontekście AML.