Certyfikat iAML dla lombardów

Certyfikat iAML dla lombardów

Pakiet narzędzi AML dla lombardów: ocena ryzyka, procedura, szkolenie oraz weryfikacja klientów

Na mocy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej z dnia 14 kwietnia 2023 roku, lombardy od dnia 7 stycznia 2024 roku stają się instytucjami obowiązanymi. W związku z tym od 7 stycznia 2024 roku podmioty te muszą realizować szereg nowych zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – m.in. sporządzić ocenę ryzyka i procedurę AML, stosować środki bezpieczeństwa finansowego oraz przeszkolić pracowników z tematyki AML.

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową, przygotowaliśmy pakiet dedykowany specjalnie dla tej grupy instytucji obowiązanych – Certyfikat iAML dla lombardów.

Certyfikat iAML, czyli eksperckie wsparcie AML dla lombardów

Certyfikat iAML dla lombardów to potwierdzenie, że instytucja obowiązana otrzymała od Incaso Group niezbędne projekty dokumentów i narzędzia informatyczne potrzebne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W ramach wsparcia i niezbędnej dokumentacji AML dla lombardów, przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową otrzymuje od Incaso Group:

Jakość wymienionych powyżej narzędzi potwierdza Certyfikat iAML dla lombardów.

Dzięki tym narzędziom lombard, jako instytucja obowiązana, może wypełnić obowiązki wynikające z ustawy AML oraz uniknąć konsekwencji administracyjnych i karnych.

Certyfikat iAML dla lombardów jest nadawany na rok kalendarzowy. Przed zakończeniem danego roku kalendarzowego lombard może zwrócić się do Incaso Group o przeprowadzenie audytu w zakresie zgodności działań firmy z ustawą AML. W chwili uzyskania pozytywnego wyniku audytu, certyfikat zostanie wydłużony na kolejny rok.

Korzyści dla lombardów z posiadania Certyfikatu iAML

Dostosowanie funkcjonowania lombardu do zmian prawnych to ogromna ilość pracy, którą do 7 stycznia 2024 roku (a w przypadku wpisu lombardu do rejestru KNF do 7 lipca 2024 roku) muszą wykonać przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową.

Z pomocą w realizacji zadań nałożonych na lombardy w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przychodzi Certyfikat iAML dla lombardów, dzięki któremu lombardy:

  • otrzymują profesjonalne narzędzia do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy AML;
  • zyskują rzetelną wiedzę oraz praktyczne know-how, jak radzić sobie z nowymi obowiązkami;
  • minimalizują ryzyko nałożenia kary (w tym kary pieniężnej) w razie kontroli zgodności z ustawą AML;
  • korzystają z doświadczenia oraz wsparcia ekspertów iAML, dołączając do grona klientów Incaso Group.

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych zmianach prawnych? Przeczytaj poradnik AML dla lombardów, w którym wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z nowymi zadaniami nałożonymi na lombardy od 7 stycznia 2024 roku.

Chcesz rzetelnie, łatwo i sprawnie realizować nowe obowiązki prawne? Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o Certyfikacie iAML dla Twojej firmy.
dok@iaml.com.pl