Polska lista sankcyjna

Polska lista sankcyjna

Sankcje w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, nałożone na podstawie polskiej ustawy sankcyjnej z 13 kwietnia 2022

Dnia 16 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jej celem jest wzmocnienie i rozszerzenie rozwiązań przyjętych na szczeblu unijnym w kontekście ataku Rosji na Ukrainę.

Polska ustawa sankcyjna o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Polska ustawa sankcyjna jest ważnym krokiem podjętym przez polski rząd w celu uszczelnienia oraz lepszego egzekwowania sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z agresją na Ukrainę. Na mocy ustawy powstała polska lista sankcyjna obejmująca podmioty i oligarchów rosyjskich, którzy prowadzą interesy na obszarze Polski. Ustawa wprowadza także zakaz importu węgla z Rosji i Białorusi, zakaz przemieszczania go przez Polskę między państwami trzecimi oraz zakaz przywożenia go do Polski z obszaru Unii Europejskiej

Zgodnie z polską ustawą sankcyjną, naruszenia oraz brak przestrzegania nowych regulacji będą powodowały odpowiedzialność karną oraz kary administracyjne. Osoby fizyczne zaangażowane w daną transakcję mogą zostać pozbawione wolności na okres nie krótszy niż 3 lata. A podmioty gospodarcze muszą liczyć się z ryzykiem kar administracyjnych w wysokości nawet 20 mln zł.

Polska lista sankcyjna dotycząca przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ochrony bezpieczeństwa narodowego

Na mocy polskiej ustawy sankcyjnej została opublikowana polska lista sankcyjna, na której znajdują się firmy, instytucje oraz osoby objęte sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Polska lista stanowi uzupełnienie listy unijnej i obejmuje oligarchów oraz podmioty rosyjskie, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Na liście tej mogą znaleźć się normalnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, które nie finansują agresji i nie włączają się w żadne związane z nią procedery, ale za którymi stoi rosyjski oligarcha.

Ustawodawca zdecydował, że polska lista sankcyjna może być rozszerzana lub ograniczana tak, aby obejmowała wszystkie podmioty wspierające atak Rosji na Ukrainę oraz osoby bezpośrednio z nimi związane – osobiście, organizacyjnie, gospodarczo lub finansowo. Istnieje także procedura odwoławcza przeznaczona dla tych podmiotów, które znalazły się na liście, choć nie powinny, bo na przykład już zmieniła się ich struktura właścicielska.

Środki ograniczające stosowane wobec podmiotów i osób z polskiej listy sankcyjnej

Instytucje obowiązane muszą realizować szereg środków bezpieczeństwa wobec wszystkich podmiotów i osób umieszczonych na polskiej liście sankcyjnej dotyczącej przeciwdziałania wspieraniu agresji i ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Wśród środków ograniczających przewidzianych w polskiej ustawie sankcyjnej są m.in.:

  • wstrzymanie realizacji transakcji z podmiotami i osobami objętymi sankcjami,
  • zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą podmiotów i osób objętych sankcjami,
  • wykluczenie podmiotów i osób z polskiej listy sankcyjnej z postępowań zamówień publicznych oraz konkursów prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Aktualizacja polskiej listy sankcyjnej

Polska lista sankcyjna została opublikowana na specjalnej stronie przygotowanej przez MSWiA, którą znajdziesz tutaj. Moderatorzy rozwiązań iAML czerpią dane na temat sankcji również z innych źródeł, starając się na bieżąco weryfikować i aktualizować przygotowywane przez iAML listy restrykcyjne AML.

Niektóre podmioty, na które nałożono sankcje, chcąc ich uniknąć, zmieniły dane swojej firmy. Na przykład w połowie maja 2022 roku zestawienie opublikowane przez MSWiA nie uwzględniło zmiany nazw dwóch firm, które zostały objęte sankcjami: firma KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o. zmieniła nazwę na PILARZ CAPITAL Sp. z o.o., a firma KASPERSKY STORE Sp. z o.o. zmieniła nazwę na ESD STORE Sp. z o.o.

Listy sankcyjne od iAML umożliwiają szybkie weryfikowanie klientów oraz kontrahentów nie tylko po nazwie firmy, ale również po numerze NIP. Dzięki temu Twoja firma nie nawiąże relacji biznesowych z podmiotem znajdującym się na żadnej obowiązującej liście sankcyjnej – zarówno polskiej, jak i unijnej.

Zamów bezpłatny dostęp testowy do Skanera iAML