Weryfikacja podmiotów w zewnętrznych bazach AML

Weryfikacja podmiotów w zewnętrznych bazach AML

W jaki sposób narzędzia do weryfikacji klientów i partnerów wspierają funkcjonowanie Twojej firmy?

Jednym z wymogów nałożonych na instytucje obowiązane przez ustawę AML jest obowiązek weryfikacji podmiotów współpracujących. W ramach tych działań należy m.in. sprawdzać klientów oraz ich beneficjentów rzeczywistych. Dodatkowo, konieczne jest przeprowadzanie ciągłego monitoringu transakcji oraz stosunków gospodarczych łączących firmę z jej klientami i partnerami.

Niewłaściwe wykonanie tych zadań nie tylko zwiększa ryzyko zaangażowania organizacji w nielegalne procedery, ale także niesie ryzyko kar i sankcji nakładanych za ich niedopełnienie. Może również spowodować niekorzystne konsekwencje biznesowe w postaci np. odchodzenia klientów do konkurencji o lepszej renomie.

Kompleksowe podejście do weryfikacji podmiotów

Instytucje obowiązane muszą znaleźć i wdrożyć skuteczne rozwiązania, które pomogą im spełnić wymagania związane z weryfikacją klientów i partnerów biznesowych. Narzędzia oferowane przez branżę RegTech, takie jak iAML, wnoszą realną wartość dodaną w codzienne funkcjonowanie firm:

  • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego organizacji i jej klientów,
  • zmniejszenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • budowanie wiarygodności marki oraz oferowanych produktów i usług,
  • wzmacnianie dobrego wizerunku firmy w oczach klientów.

Mimo dużego poziomu skomplikowania procesu weryfikacji podmiotów, istnieje łatwy, szybki i rzetelny sposób na monitoring. Wystarczy wykorzystać profesjonalne narzędzia do weryfikacji podmiotów w zewnętrznych bazach AML. Są to rozwiązania takie jak listy restrykcyjne AML oraz system analityczny iAML.

Stosując tego rodzaju rozwiązania, w kilka chwil można uzyskać wiarygodną informację, czy dany podmiot lub konkretna osoba występują w wielu kluczowych dla AML, zewnętrznych bazach:

  • w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
  • na listach PEP i bliskich współpracowników PEP,
  • na listach sankcyjnych,
  • na liście ostrzeżeń KNF,
  • na listach PKD podwyższonego ryzyka,
  • na listach krajów podwyższonego ryzyka.

Automatyczna weryfikacja podmiotów pod kątem AML

Profesjonalne rozwiązania, które służą do weryfikacji podmiotów i osób w kontekście zadań związanych z AML compliance, prowadzą do oszczędności czasu i pieniędzy.

Z jednej strony przyspieszają procesy w rezultacie zastosowania zaawansowanej automatyzacji. Z drugiej strony łączą wiele zewnętrznych list restrykcyjnych AML w jednym miejscu, co powoduje, że nie ma konieczności ręcznego i obarczonego błędem ludzkim sprawdzania licznych, niezharmonizowanych źródeł danych.

Codzienna aktualizacja danych z zewnętrznych baz AML

Korzystanie z wielu różnych zewnętrznych baz danych ma ten minus, że weryfikacja jest kilkuetapowa i poszczególne bazy nie są sprawdzanie równocześnie. Aby weryfikacja podmiotów była naprawdę rzetelna i wiarygodna, powinna być realizowania w czasie rzeczywistym. Tylko wtedy gwarantuje natychmiastowe wychwycenie nieprawidłowości oraz daje możliwość wstrzymania realizacji transakcji podejrzanych.

Wiarygodne rezultaty weryfikacji klientów i partnerów

Wiarygodność weryfikacji jest kluczowa dla bezpieczeństwa instytucji obowiązanej. Dlatego rozwiązania takie jak iAML muszą być zawsze w pełni zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ogranicza to ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także odciąża firmy z obowiązku samodzielnego dostosowywania procesów i systemów do zmian prawnych.