Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości a AML

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązujące od 12 stycznia 2022

Dnia 12 stycznia 2022 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wprowadzone zmiany swoim zakresem dotykają między innymi obszaru AML – poprzez zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia z 30 marca 2021 roku.

Czym jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, w skrócie CBZC, jest to nowa jednostka organizacyjna Policji odpowiedzialna za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości na obszarze całego kraju.

Do zadań CBZC od dnia 12 stycznia 2022 roku należą:

  • rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw,
  • wspieranie w niezbędnym zakresie jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw, o których mowa powyżej, a także wykrywaniu i ściganiu sprawców tych przestępstw.

Funkcjonariuszom CBZC od dnia 12 stycznia 2022 roku przysługują prawa prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, które wynikają z ustawy o Policji.

Zmiany ustawy AML związane z powołaniem CBZC

Do najważniejszych zmian z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wynikają z wejścia w życie ustawy o Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, należą dwie poniższe:

1. Prokuratorowi zostały przyznane uprawnienia do przedłużenia czasu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na dalszy okres oznaczony, który będzie nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy (art. 86 i art. 89 ustawy AML). Dotychczas prokurator mógł dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po nowelizacji prokurator może wstrzymać transakcję lub blokadę rachunku o kolejne 6 miesięcy, co daje łączny okres do 12 miesięcy.

2. Katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania o udostępnienie informacji przez GIIF został rozszerzony o komendanta Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości (art. 105 ust. 1 ustawy AML).

Zobacz pełny tekst ustawy o CBZC.

Zobacz więcej informacji o CBZC.