Jak wybrać dostawcę usług AML

Jak wybrać dostawcę usług AML?

14 pytań, które trzeba zadać dostawcy usług AML przed decyzją o outsourcingu AML

Rynek rozwiązań i usług AML rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej firm dodaje do swojej oferty outsourcing AML obejmujący m.in. weryfikację podmiotów, monitorowanie transakcji, analizę ryzyka AML. I coraz więcej instytucji obowiązanych (mikro firm, przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz korporacji) czerpie wymierne korzyści ze wsparcia zewnętrznych ekspertów AML.

Dlaczego wybór odpowiedniego dostawcy usług AML ma znaczenie?

W kontekście outsourcingu AML należy przede wszystkim podkreślić, że powierzenie realizacji obowiązków AML i CFT zewnętrznej firmie jest dopuszczone przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a zatem jest zgodne z polskim prawem.

Warto jednak pamiętać, że korzystanie z pomocy zewnętrznych dostawców usług AML nie zwalnia instytucji obowiązanych z odpowiedzialności za zadania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Skoro więc instytucja obowiązana ponosi odpowiedzialność, mimo przekazania zadań AML innej firmie, to jest absolutnie kluczowe, aby do współpracy wybrać profesjonalnego, zaufanego dostawcę usług AML.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy usług AML?

Poniżej prezentujemy listę 14 tematów, które należy poruszyć z potencjalnym dostawcą usług AML na etapie nawiązywania współpracy. Dokładne zweryfikowanie potencjalnego partnera pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy, ograniczyć ryzyka związane z AML, a także zyskać dostęp do najlepszych praktyk, nowoczesnych rozwiązań i aktualnej wiedzy.

1. Czy oferta obejmuje realizację wszystkich obowiązków AML przez dostawcę usług AML? Jeśli nie, to które z nich będą musiały być wykonane po stronie instytucji obowiązanej?

2. Czy oferowane rozwiązania AML można personalizować i dostosowywać do swoich indywidualnych potrzeb (np. wielkości firmy czy rodzaju instytucji obowiązanej)? Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakiej cenie?

3. Czy oferowane usługi są zaprojektowane tak, żeby spełniać nie tylko ogólne przepisy dotyczące AML, ale też przepisy sektorowe, np. zapisane w prawie bankowym lub przepisach o ochronie danych osobowych?

4. Czy w razie potrzeby firma świadczy też dodatkowe usługi AML takie jak audyt, doradztwo prawne, dedykowane szkolenia czy wsparcie podczas kontroli AML?

5. Z jaką częstotliwością aktualizowane są oferowane rozwiązania, szkolenia, bazy danych, systemy AML? Jak długo zazwyczaj trwa dostosowanie ich do zmian prawnych?

6. Jakie funkcjonalności ma oferowany system AML? Jakie kryteria oceny można w nim zastosować?

7. Z jakich list restrykcyjnych korzysta dostawca? Czy w ramach usługi zapewnia w jednym miejscu dostęp do wielu różnych list?

8. W jaki sposób dostawca usług AML spełnia wymogi prawne związane z ochroną danych osobowych (RODO vs AML) – w stosunku nie tylko do swojego klienta / instytucji obowiązanej, ale także do weryfikowanych podmiotów (np. PEP i RCA)?

9. Jakie standardy bezpieczeństwa stosuje dana firma – w zakresie poufności i ochrony danych, a także stosowanych technologii, baz danych i narzędzi?

10. Jaka jest szybkość działania oferowanych systemów analitycznych?

11. Czy oferowany system analityczny jest skalowalny? A jeśli tak, to do jakich wartości?

12. Czy oferowane rozwiązania AML można zintegrować z własnymi systemami? Czy rezultaty weryfikacji i raporty można wyeksportować? Jeśli tak, to w jaki sposób?

13. Jakie będzie brzmienie umowy (agencyjnej, licencyjnej, outsourcingu, NDA)?

14. Które firmy już korzystają z danej usługi? Czy można zapoznać się z listą i opiniami klientów (np. referencje)?

Dlaczego to my piszemy o wyborze dostawcy usług AML?

Powyższą listę pytań przygotowaliśmy na podstawie naszych rozmów z instytucjami obowiązanymi, ponieważ i my jako dostawca usług AML jesteśmy na co dzień weryfikowani i oceniani przez naszych klientów, ich prawników oraz ekspertów ds. AML.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych systemów i usług AML oraz zaoferujemy bezpłatną konsultację, a w wypadku niektórych rozwiązań możemy także zapewnić bezpłatny dostęp testowy.

iAML to dostawca kompleksowego, profesjonalnego wsparcia AML dla instytucji obowiązanych. Z naszych systemów i usług AML korzystają firmy z sektora mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Od gotowych rozwiązań, przez audyty i dokumentację, po dedykowane usługi – zapewnimy Twojej firmie dokładnie to, czego potrzebuje, aby wypełnić obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy do kontaktu:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93