Fakty i mity dotyczące prania pieniędzy

Fakty i mity dotyczące prania pieniędzy

Najbardziej powszechne nieporozumienia odnoszące się do procederu prania pieniędzy

Wokół przeciwdziałania praniu pieniędzy narosło wiele mitów, które mają niewiele wspólnego z faktami. Zapraszamy więc do ugruntowania swojej wiedzy i zapoznania się z wyjaśnieniami naszych ekspertów na temat najbardziej powszechnych nieporozumień dotyczących AML (Anti Money Laundering).

Pranie pieniędzy dotyczy środków pieniężnych – nieprawda

Praniu są poddawane nie tylko środki pieniężne w postaci gotówki, walut obcych czy walut wirtualnych. Środowisko przestępcze równie chętnie sięga po inne rodzaje aktywów. Ale nawet jeśli początkowo to właśnie pieniądze pochodzą z nielegalnych i nieujawnionych źródeł, to mogą być one w procesie prania pieniędzy zmienione w wartości o innym charakterze.

Do niepieniężnych wartości majątkowych, które często są wykorzystywane w procederze prania należą:

  • ruchomości (np. samochody i sprzęt),
  • wartości niematerialne i prawne (np. prawa autorskie i akcje),
  • nieruchomości (np. budynki i grunty).

Pranie pieniędzy to szybkie transakcje i krótkoterminowe inwestycje – nieprawda

Wartości majątkowe w procesie prania pieniędzy nie zawsze są w ciągłym ruchu. Przesuwanie środków między kolejnymi ogniwami przestępczej machiny czasem jest powolne lub nawet bardzo powolne.

Do transakcji i inwestycji długoterminowych, które są używane przez grupy przestępcze w procesie prania pieniędzy należą m.in.:

  • konta oszczędnościowe,
  • inwestycje w akcje lub udziały,
  • systemy emerytalne,
  • ubezpieczenia,
  • nieruchomości.

Pranie pieniędzy jest realizowane przez pośredników – nieprawda

To prawda, że w procesie prania pieniędzy pośrednicy odgrywają ważną rolę i bardzo często stanowią dużą część całego procederu. Ale błędne jest założenie, że przestępcy nie piorą pieniędzy w swoim własnym imieniu.

Osoby gromadzące zyski z prowadzonej przez siebie działalności przestępczej również osobiście piorą pieniądze. Wielu przestępców wpłaca gotówkę bezpośrednio na konta bankowe lub oszczędnościowe, dokonuje zakupów albo inwestycji. To również jest pranie pieniędzy.

Pranie pieniędzy dotyczy dużych sum pieniędzy – nieprawda

Pranie brudnych pieniędzy kojarzy się zazwyczaj z dużymi, zorganizowanymi grupami przestępczymi. Proces ten często jest łączony z organizacjami, w których działa bardzo wiele osób i które mają rozbudowany system wprowadzania do obiegu gotówki ze swojej działalności.

Warto jednak mieć na uwadze to, że również przestępcy, którzy nie pozyskują dużych środków z działalności przestępczej, muszą wyprać pozyskane nielegalnie pieniądze. Takimi osobami mogą być m.in. lokalny dealer narkotyków albo drobny włamywacz.

Dodatkowo, przestępcy mają świadomość, że duże sumy są monitorowane i weryfikowane. Zamiast więc przesłać naraz dużą kwotę, dokonują serii transakcji, starając się stworzyć obraz pozornych i przypadkowych transakcji, nie mających ze sobą związku.