Na czym polega outsourcing AML

Outsourcing procesów AML

Dlaczego warto wykorzystać outsourcing AML? Na czym polega outsourcing procesów AML?

Wraz z wchodzeniem w życie kolejnych regulacji prawnych w obszarze AML, coraz więcej firm jest obejmowanych wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a i obowiązków do wypełnienia jest coraz więcej. Poziom skomplikowania i złożoności zagadnień związanych z AML compliance rośnie, a kary za naruszenia są bardzo wysokie.

W tym gąszczu zmian, niejasności i szczegółowych wymogów można znacznie łatwiej odnaleźć się, jeśli wykorzysta się outsourcing procesów AML. Zewnętrzni, bezstronni eksperci mogą w znacznym stopniu wesprzeć instytucje obowiązane w bardzo wielu aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega outsourcing AML, a także dlaczego w ogóle warto rozważyć i zdecydować się na takie rozwiązanie.

Na czym polega outsourcing procesów AML?

Outsourcing AML / outsourcing procesów AML polega na powierzeniu wykonywania zadań związanych z AML i CFT zewnętrznemu ekspertowi – osobie lub firmie. Celem jest zapewnienie instytucji obowiązanej narzędzi, rozwiązań i wiedzy na temat obowiązków AML i CFT oraz sposobów ich realizacji.

Outsourcing AML jest w pełni zgodny z polskim prawem, ponieważ ustawa AML daje instytucjom obowiązanym możliwość przekazywania innym podmiotom realizacji zadań związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa w obszarze AML i CFT.

Co jednak ważne, powierzenie podmiotowi zewnętrznemu realizacji procesów AML nie zwalnia instytucji obowiązanej z odpowiedzialności za wypełnienie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby wybrać profesjonalnego, zaufanego dostawcę.

Instytucje obowiązane mogą skorzystać z usług dostawców oferujących wsparcie AML i CFT na podstawie różnego rodzaju umów, np. agencyjnej, licencyjnej lub outsourcingu.

Outsourcing AML – dlaczego warto z niego skorzystać?

1. Outsourcing AML pomaga poprawnie wypełnić wszystkie obowiązki ustawowe – nawet jeśli instytucja obowiązana nie posiada odpowiednio szerokiej i szczegółowej wiedzy o AML i CFT, to profesjonalna firma outsourcingowa realizująca procesy AML zadba o pełną zgodność z prawem.

2. Outsourcing procesów AML zapewnia redukcję kosztów, ponieważ to firma realizująca zadania AML i CFT ponosi koszty związane np. z licencjami na dostęp do baz danych, zatrudnieniem ekspertów ds. AML, utrzymaniem przestrzeni biurowej, budową i utrzymaniem infrastruktury IT, aktualizacją systemu analitycznego AML i dostosowywaniem go do zmian prawnych.

3. Outsourcing AML to oszczędność czasu i możliwość skupienia się na biznesie, przez co instytucja obowiązana może poświęcić swoje zasoby (m.in. czas i kompetencje personelu) na swoją podstawową działalność oraz rozwijanie firmy.

4. Outsourcing procesów AML ogranicza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo finansowe, ponieważ korzystanie z usług eksperta AML / CFT zapewnia dostęp do profesjonalnych rozwiązań, nowoczesnych technologii, aktualnej wiedzy i najlepszych praktyk.

5. Outsourcing w obszarze AML wypełnia luki kompetencyjne w instytucji obowiązanej, bo to dostawca usług AML i CFT ma wiedzę, która pozwala m.in. realizować procesy czy weryfikować podmioty i transakcje.

Jakie zadania mogą być realizowane w outsourcingu AML?

Outsourcing procesów AML to niezwykle pojemne określenie. Zadań wchodzących w zakres współpracy między instytucją obowiązaną a dostawcą usług AML może być bardzo wiele. Jest więc kluczowe, aby dostosować obszar współpracy do sytuacji, wymagań i potrzeb indywidualnej instytucji obowiązanej.

Outsourcing AML może polegać na realizacji środków bezpieczeństwa finansowego takich jak:

(a) ocena stosunków gospodarczych i – stosownie do sytuacji – uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;

(b) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:

– analiza transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

– badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

– zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane;

(c) analiza transakcji podejrzanych i ich dalszy monitoring;

(d) analiza transakcji ponadprogowych;

(e) poszukiwanie PEP przy nawiązywaniu relacji oraz monitoringu klientów;

(f) analiza występowania klientów na listach sankcyjnych przy nawiązywaniu relacji oraz monitoringu klientów;

(g) weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.

***

iAML to profesjonalny outsourcing procesów AML – naszym klientom oferujemy pełen opisany wyżej zakres usług!

Chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać bezpłatną konsultację? Zapraszamy do kontaktu:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93