Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – definicje

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – definicje

Co to jest pranie brudnych pieniędzy? Na czym polega przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy? Czy „pranie brudnych pieniędzy” i „pranie pieniędzy” to te same działania przestępcze?

Pranie brudnych pieniędzy jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Zdarza się na coraz większą skalę i jest realizowane z coraz większą częstotliwością. Ten proceder dotyczy zarówno rynków światowych, jak również Polski oraz Unii Europejskiej. Dlatego rządy państw stawiają sobie za jeden ze swoich kluczowych celów przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i uniemożliwienie / utrudnienie prowadzenia działalności przestępczej w tym obszarze.

Co to jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?

Sformułowanie przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest stosowane potocznie do określenia czynności definiowanej w przepisach prawnych jako przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Często te czynności są także nazywane z języka angielskiego jako działania w obszarze AML, czyli Anti Money Laundering.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy / przeciwdziałanie praniu pieniędzy to działania realizowane przez rządy, instytucje międzynarodowe i państwowe, organizacje, przedsiębiorstwa i indywidualne osoby, które mają na celu walkę z praniem pieniędzy (w tym tzw. brudnych pieniędzy). Podejmowane w tym obszarze inicjatywy mają chronić systemy finansowe (krajowe i międzynarodowe) przed wykorzystaniem ich do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Co to jest pranie brudnych pieniędzy?

Pranie brudnych pieniędzy / pranie pieniędzy to działania o charakterze przestępczym, które mają na celu wprowadzenie do legalnego obrotu zarówno pieniędzy, jak i innych wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł albo służących do finansowania działalności niezgodnej z prawem. Do tej grupy działań należy m.in. przestępczość związana z przemytem, narkotykami, handlem ludźmi oraz terroryzmem.

Definicja prania pieniędzy wprowadzona w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku przynosi więcej szczegółów. W tej definicji ustawodawca używa określenia „pranie pieniędzy” zamiast potocznego sformułowania „pranie brudnych pieniędzy”, które ma to samo znaczenie.

Pranie pieniędzy – zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku – to czyn określony w art. 299 kodeksu karnego, czyli dotyczy tego, kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga w przenoszeniu ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.

Sprawdź, jak zapewnić zgodność działania Twojej firmy z najnowszymi regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: www.iaml.com.pl/aml

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93