Systemy analityczne i technologie wspierające AML

Systemy analityczne i technologie wspierające AML

8 zautomatyzowanych funkcjonalności, które usprawniają procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu narzuca instytucjom obowiązanym wymogi, którym trudno jest sprostać bez wdrożenia eksperckiego systemu analitycznego AML. Podmioty te mogą wyposażyć się w odpowiednią technologię AML, żeby zapewnić zgodność z przepisami. A instytucje, które nie skorzystają z efektywnych systemów informatycznych, zwiększają ryzyko narażenia się na kary i sankcje, ale także ryzykują swoje bezpieczeństwo finansowe.

Przykładem działań, w których pomaga technologia AML, jest proces monitoringu transakcji, klientów i partnerów. Na podstawie zaawansowanych kryteriów oceny, system AML może wychwytywać zdarzenia nietypowe, niepasujące do profilu oraz podejrzane. Manualne analizy byłyby niezwykle czasochłonne i pracochłonne. Automatyzacja AML przynosi nie tylko oszczędności czasowe i finansowe, ale także zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.

Współczesna technologia znacząco przewyższa umiejętności analityczne i decyzyjne ludzi. Zastępują je więc profesjonalne systemy informatyczne AML, takie jak system analityczno-raportujący iAML. Nawet najmniejsze instytucje obowiązane mogą więc dziś wykorzystać najnowsze rozwiązania AML, aby walczyć z przestępczością, a przy tym zapewnić sobie większą dokładność, wydajność i bezpieczeństwo.

8 zautomatyzowanych funkcjonalności w zakresie AML compliance

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to szczególna dziedzina prawa. Dlatego w realizacji obowiązków AML realnie pomogą tylko rozwiązania dedykowane dokładnie temu zagadnieniu. A tylko najlepsze z nich – takie jak system iAML – zawierają wszystkie elementy niezbędne do zagwarantowania zgodności z prawem oraz maksymalnej automatyzacji działań AML:

  1. Informacje prawne, dzięki którym można być na bieżąco z regulacjami, nie tracąc czasu na regularne przeszukiwanie wielu baz informacji prawnych.
  2. Aktualne szkolenia e-learningowe AML, co nie tylko gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, ale zapewnia go zawsze w dogodnym miejscu i czasie.
  3. Ocena ryzyka AML uwzględniająca szereg czynników na poziomie makro i mikro, w tym kryteriów indywidualnych dla konkretnej instytucji obowiązanej.
  4. Procedura wewnętrzna AML dostosowana do typu instytucji obowiązanej, którą można wykorzystać w swojej firmie.
  5. Zautomatyzowane prowadzenie rejestru transakcji zrealizowanych przez instytucję obowiązaną w postaci kompletnej bazy danych.
  6. Zautomatyzowane monitorowanie transakcji, które obejmuje bieżące wykrywanie złożonych wzorców oraz dokonywanie analiz.
  7. Zautomatyzowana weryfikacja podmiotu (np. klienta lub dostawcy) w odniesieniu m.in. do list sankcyjnych, rejestru beneficjentów rzeczywistych czy listy ostrzeżeń KNF.
  8. Zautomatyzowane typowanie i raportowanie transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz zautomatyzowane generowanie raportów, np. do GIIF.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, żeby porozmawiać
o systemie AML dopasowanym do potrzeb Twojej firmy:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93