Weryfikacja klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych

Weryfikacja klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych

Jak weryfikować klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych?

Jednym z kluczowych elementów walki z globalną przestępczością finansową są listy sankcyjne. Za nieprzestrzeganie tego rodzaju sankcji grożą surowe konsekwencje prawne. Instytucje obowiązane muszą więc rozumieć, czym są listy sankcyjne, a także wiedzieć, jak prawidłowo sprawdzać podmioty na tych listach sankcyjnych.

Sankcje związane z atakiem Rosji na Ukrainę

O sankcjach dużo obecnie dyskutuje i pisze się w związku z agresją Rosji w Ukrainie. Warto wiedzieć, że sankcje nakładane w związku z agresją Rosji obowiązują wszystkie firmy i organizacje działające na określonym obszarze geograficznym, np. w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Ich celem, w skrócie i pewnym uproszczeniu, jest osłabienie gospodarki agresora. Listy sankcyjne muszą być wykorzystywane przez instytucje obowiązane, czyli podmioty wskazane w ustawie AML jako te, które w szczególny sposób są narażone na ryzyko udziału w nielegalnych procederach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Co to są listy sankcyjne?

Rządy i organizacje na całym świecie tworzą listy sankcyjne, aby w ten sposób usprawnić zwalczanie procederów przestępczych – odnoszących się do np. handlu narkotykami, finansowania terroryzmu, prania pieniędzy, proliferacji broni masowego rażenia czy naruszeń międzynarodowych traktatów związanych np. z embargiem na handel bronią. Celem list sankcyjnych jest zakazanie lub ograniczenie współpracy z podmiotami oraz osobami podejrzanymi o udział w nielegalnych działaniach.

O tym, kto znajdzie się na listach sankcyjnych, decydują powołane do tego organy na szczeblu krajowym i międzynarodowym, np. Unia Europejska, polski rząd czy organizacje takie jak OFAC (Office of Foreign Assets Control, czyli amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych).

Kto znajduje się na listach sankcyjnych?

Na listach sankcyjnych mogą znajdować się kraje, obszary geograficzne, firmy, instytucje oraz osoby. Bywa też, że są na nich umieszczane nawet strony, które nie są bezpośrednio zaangażowane w przestępstwa, ale działają w imieniu lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność przestępczą.

Jak funkcjonują listy sankcyjne?

Listy sankcyjne są udostępniane przez tworzące je organy w postaci zasobów online. Instytucje obowiązane muszą przeszukiwać te bazy, aby sprawdzić, czy ich klienci i kontrahenci nie zostali objęci sankcjami.

Choć forma list sankcyjnych jest prosta (jest to po prostu zestawienie informacji), to proces ich sprawdzania może być skomplikowany i czasochłonny. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju baz danych jest wiele, nie każda obowiązuje w każdym kraju, są rozproszone w Internecie, ich forma nie jest ujednolicona, dane nie są zharmonizowane, a rekordów do przeszukania jest bardzo wiele.

To właśnie dlatego stworzyliśmy Skaner iAML – kompleksowe, codziennie aktualizowane narzędzie do zautomatyzowanego sprawdzania osób i podmiotów na listach sankcyjnych (m.in. sankcjach nałożonych w wyniku ataku Rosji na Ukrainę), listach polskich i międzynarodowych PEP, liście ostrzeżeń KNF, listach PKD i krajów podwyższonego ryzyka, a także w rejestrze beneficjentów rzeczywistych.

Dlaczego weryfikacja klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych jest tak ważna?

Przestrzeganie list sankcyjnych jest zadaniem firm i instytucji, które zostało na nie nałożone przez regulacje prawne. Nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie powoduje, że podmioty te są narażone na poważne kary i sankcje. W ich interesie jest więc wdrożenie odpowiednich systemów, procedur i procesów, aby w razie kontroli móc wykazać stosowanie obowiązujących sankcji, czyli dokonywanie weryfikacji klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych.

Korzystanie z list sankcyjnych zwiększa bezpieczeństwo finansowe organizacji. Dzięki zastosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec podmiotów i osób objętych sankcjami, instytucje obowiązane znacząco zmniejszają ryzyko włączenia ich firm oraz ich klientów w nielegalne procedery.

Dlaczego warto zastosować Skaner iAML – system łączący wiele list sankcyjnych w jednym rozwiązaniu?

 1. COMPLIANCE: Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML i sankcjami nakładanymi w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.
 2. AKTUALNOŚĆ: Listy tworzące Skaner iAML są codziennie aktualizowane.
 3. RZETELNOŚĆ: Dane są weryfikowane przez moderatorów z doświadczeniem w AML.
 4. WIARYGODNOŚĆ: Weryfikacja podmiotów i osób następuje w czasie rzeczywistym.
 5. KOMPLEKSOWOŚĆ: Narzędzie zawiera dane z tysięcy źródeł komercyjnych i bezpłatnych.
 6. SPÓJNOŚĆ: Dane pochodzące z różnych źródeł są zharmonizowane.
 7. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Automatyczna weryfikacja znacząco przyspiesza pracę.
 8. OSZCZĘDNOŚĆ FINANSOWA: Rozwiązanie obniża koszty operacyjne zgodności z prawem.
 9. DOSTĘPNOŚĆ: Skaner iAML jest dostępny finansowo nawet dla bardzo małych firm.
 10. MINIMALIZACJA RYZYKA: Systemowe sprawdzanie ogranicza ryzyko błędu ludzkiego.
 11. APLIKACJA WEBOWA: Zapewnia dostęp online, bez instalowania i konfiguracji.
 12. INTERFEJSY API: Pozwalają łatwo zintegrować z innymi systemami klienta.
 13. KOMPLEMENTARNOŚĆ: Skaner iAML zawiera wszystkie obowiązujące listy restrykcyjne AML: listy sankcyjne, listy polskich i międzynarodowych PEP, listę ostrzeżeń KNF, listę PKD podwyższonego ryzyka, listę krajów podwyższonego ryzyka, a także rejestr beneficjentów rzeczywistych.

Zamów bezpłatną wersję próbną Skanera iAML:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93