wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (PEP)

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2021 roku

Dnia 27 lipca 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2021 roku.

Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46c ustawy AML z 1 marca 2018 roku, a w szczególności zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 30 marca 2021 roku. Rozporządzenie określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a–g, i oraz j ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Lista PEP od iAML jest już rozszerzona o kilka tysięcy rekordów i od 31 października 2021 roku jest gotowa na wszystkie opisane w tym artykule zmiany!

Zakres i cel rozporządzenia

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi został stworzony na podstawie charakteru wykonywanych zadań oraz ich znaczenia w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wybór stanowisk i funkcji został dokonany na podstawie definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, która jest zawarta w ustawie AML z 30 marca 2021 roku.

Rozporządzenie ma ułatwić instytucjom obowiązanym realizację zadań związanych z AML i CFT, w szczególności związanych z identyfikacją osób o statusie PEP, poprzez przedstawienie listy stanowisk i funkcji publicznych będących stanowiskami eksponowanymi politycznie.

Krajowe stanowiska i funkcje publiczne uznawane za eksponowane stanowiska polityczne

W rozporządzeniu zostało umieszczonych 215 stanowisk i funkcji publicznych, które są uznawane za eksponowane stanowiska polityczne. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • wojewoda,
 • wicewojewoda,
 • marszałek województwa,
 • wójt i jego zastępca,
 • burmistrz i jego zastępca,
 • prezydent miasta i jego zastępca,
 • starosta,
 • inny niż starosta członek powiatu,
 • Szef Służby Cywilnej,
 • Komendant Główny Policji oraz jego zastępca,
 • Rzecznik Praw Pacjenta.

Aby zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia, kliknij tutaj.

Lista PEP oferowana przez iAML jest w pełni dostosowana do rozporządzenia i została wzbogacona aż o kilka tysięcy rekordów!

Dowiedz się więcej i zyskaj bezpłatną konsultację:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93